Deur: Hansie Wolmarans

Hansie Wolmarans stel die agtergrond en dryfkrag van ons gespreksgroep so:

Geloofsbelewing:
Die Nuwe Hervorming Gespreksgroep is op soek na nuwe vorme van spiritualiteit en ‘n eietydse geloofsbelewing. Dit gaan vir ons om ‘n nie-aggressiewe verhouding op te bou tussen geloof, wetenskap en ‘n postmoderne kultuur. Die lede van ons gespreksgroep is mense wat krities betrokke is by die problematiek van ons samelewing en wat na ‘n Christendom soek relevant vir die toekoms.

Gespreksgroep:
Ons aktiwiteite is daarop gerig om deur die vrye vloei van inligting sinvol mee te werk aan die hervorming van die Christendom. Ons doel is om ruimte te skep vir vrugbare onderlinge interaksie na binne en na buite. Om dit te bereik, debatteer ons vrae rondom verskeie voorstellings van God, die gebruik van die Bybel, die rol van Jesus, die funksie van gebed, die leerstukke oor hel, hemel, sondeval, versoening, inkarnasie, opstanding en wederkoms, ‘n kritiese bespreking van die drie-verdieping w√™reldbeeld en die soeke na ‘n positiewe verhouding met ander godsdienste. Hierdie gesprekke
word op hierdie webwerf gevoer, in publikasies, slypskole, en openbare debatte.

Geen leerstellige voorwaardes word vir deelname gestel nie. Ons vereis wel
respek vir andersdenkendes, en ‘n logiese benadering tot debatvoering.

Opgedateer op : Sa 06 Aug 11