Meer as ‘n dekade gelede het Annelie Ferreira die boek Die dag toe ons God gevang het: ‘n Persoonlike soektog na sin (Kaapstad: Queillerie, 1996) gepubliseer. Die aanleiding tot die skrywe van hierdie boek was die belewenis van erge depressie na die geboorte van haar eerste kind en die herbelewenis van haar pa se dood. Hierdie boek staan in my dagboek aangeteken as die boek wat duidelik getoon het dat Afrikaanssprekendes anders oor God begin dink het na die bewindsoorname van 1994. In die tussentyd het daar ‘n hele aantal boeke uit die penne van mans verskyn waarin hulle van veranderinge vertel, maar daar het nog nie weer ‘n vrou na vore getree wat so duidelik oor hierdie verskuiwing skryf nie. Maar dit daar gelaat.

Einde verlede jaar stuur Coenie Nolte aan my ‘n kopie van sy boek Waar sit jou God? (Kaapstad: Griffel, 2008). Tydens die lees daarvan het die ooreenkoms met die boek van Annelie Ferreira my opgeval. Coenie skryf ook na die belewenis van trauma. Sy dogter Anli het op 35jarige ouderdom selfmoord gepleeg en dit het (in Coenie se eie woorde) “die damwal finaal laat breek.” Die boek bestaan uit veertien hoofstukke waarin hy die leser deur sy belewenisse en nadenke begelei. Hy stel dit duidelik dat sy wegstap van die tradisionele siening oor God nie beteken dat hy “opgehou glo het dat daar ‘n God is nie” (2008:25). Hy kan maar net nie meer met die tradisionele godsbeskouing waarmee meeste AFrikaanssprekende groot geword het, aanvaar nie. Teen die einde van die boek skryf hy: “Miskien is dit nie geloof wat die oplossing is nie, maar die liefde” (2008:132).

Coenie skryf besonder gemaklik en vertel onderhoudend, maar dis nie ‘n boek wat ‘n mens voor slapenstyd kan lees nie. Miskien is daar lesers wat dit sal kan doen, maar ek kon nie. Ek moes dit helder oordag lees en soms neersit om aan sy stellings en insigte te herkou. Hy het deur ‘n handvol goeie literatuur gewerk en haal soms direk daaruit aan. Daar is dan ook ‘n lys van geraadpleegde werke aan die einde van die boek – en ook internetbronne!

Na my mening verdien hierdie boek om deur NHNers gelees te word. Coenie gee nie finale antwoorde nie, maar enige oopkop leser wat in godsdiens belangstel, sal die boek waardevol vind.

Sakkie Spangenberg

2009-01-12
Opgedateer op : Sa 06 Aug 11