Deur: PIETER CRAFFERT

Datum : So 05 Nov 06

Wanneer Christene oor lewe na die dood praat, word woorde soos ewige lewe, wederkoms, finale oordeel, hemel en hel gebruik, maar ‘n sentrale begrip vir die ortodokse Christelike verlossingsleer is die konsep van die onsterflike siel.

Hierdie begrip is eintlik nie ‘n teologiese begrip nie – dit funksioneer in die konteks van ‘n dualistiese mensbeskouing: die mens, so word voorgestel, bestaan uit ‘n sterflike liggaam en ‘n onsterflike siel. Hoewel ander begrippe (byvoorbeeld erfsonde) ook met die siel geassosieer word, is die onsterflikheid die sentrale kenmerk van die siel waarom dit in Christelike denke gaan.

Die siel is die ‘draer’ van onsterflikheid en dus van lewe na die dood. Die twee vrae: ‘Is daar lewe na die dood?’ en ‘Het die mens ‘n (onsterflike) siel?’ is dus nou gekoppel.

VERPAK AS ‘N STEL SAAM MET DIE VOLGENDE DVD’S
• HET DIE MENS ‘N (ONSTERFLIKE) SIEL? – JACQUES KRIEL
• KAN ONS NOG VAN LEWE NA DIE DOOD PRAAT? – PIET MULLER