Pieter Botha bespreek die komplekse verskeidenheid wat die vroeë Christenlewe gekenmerk het.
Hy wys op die rol wat interpretasie, selfkritiek en etiek speel in die proses om die “waarheid” te bepaal en dui ook op die problematiek van eenheid as uitdrukking van mag.
Pieter bespreek verder die Kruisteologie as post-Konstantynse verskynsel teenoor voor-Konstantynse simboliek soos:

• Vis, Skip, Anker
• Brood
• Goeie Herder
• Orans /Orante
• Om ’n Rustige dood te kan sterf
Pieter is ‘n professor in Nuwe Testament aan Unisa.