Deur: MARTIE MOMBERG
Datum : So 10 Jun 12
Waarom kies ‘n Suid-Afrikaanse vrou om vir drie maande in ‘n geweld-geteisterde gebied ander met haar teenwoordigheid te gaan probeer beskerm en dan verslag te doen oor die wandade wat sy beleef het?
Marthie, ‘n navorser en skrywer van Stellenbosch, het onlangs menseregte in die Wes-Oewer gemoniteer en beskermingsbegeleiding gebied. Sy was lid van ‘n internasionale span in die Wêreldraad van Kerke se EAPPI-program wat verslag gedoen het aan die Verenigde Nasies, die Rooi Kruis, die Kwartet, Safe the Children, en andere.
Van hierdie periode in haar lewe sê sy: “Die omvang, frekwensie en diepte van die daaglikse ongeregtighede het my verbyster, my eie sienings verskuif, en my lewe indringend geraak.”