Ons en ons Ekologiese Voetspoor – Fred Goede

Die mensdom sit elke jaar 26 000 miljoen ton koolstofdioksied in die lug deur die gebruik van fossielbrandstowwe, wat andersins in die aarde vasgevang sou bly. Wat moet die mens doen om die moontlike klimaatimpakte te verminder, of beter nog, te vermy? Die eerste...