Om die Bybel anders te lees – Gerrie Snyman

Deur: GERRIE SNYMAN Datum : So 13 Jan 08 In 1994, die jaar waarin Suid-Afrika ’n regeringsverandering ondergaan het, publiseer Ferdinand Deist sy boek Ervaring, Rede en Metode in Skrifuitleg: ’n Wetenskapshistoriese ondersoek na Skrifuitleg in die Ned. Geref. Kerk...