Die Aard van die Mens – Franscois Durand

  Die hoofdoel in die lewe van ’n dier is: Om te oorleef, want sukses in die natuur = effektiewe voortplanting. Om predasie vry te spring, want om lank te leef beteken dat meer nasate voortgebring kan word.   Die hoofdoel van lewe is om lewe voort te bring....