Gespreksgroepe

 

By die Midrandbyeenkomste is daar gewoonlik nie genoeg tyd om behoorlik te gesels oor alles wat interessant is nie. Daar is ook mense wat nie die Midrandbyeenkomste kan bywoon nie omdat hulle te ver bly of vanweë ander verpligtinge. Om aan die behoefte aan gemeensaamheid, gesellige samesyn en stimulerende gesprekke te voldoen, moedig ons mense aan om gespreksgroepe te vorm in areas waar daar so ‘n behoefte is. Elke gespreksgroep besluit self waar en wanneer hulle wil vergader en wat hulle wil doen. Vir inligting oor die funksionering van bestaande gespreksgroepe, kliek op die skakels hieronder.

Groepe wat vergader

 

Centurion Gespreksgroep
Dis ‘n lekker informele en hegte groep. Hulle voer hoofsaaklik dialoog, sal soms ‘n boek bespreek.
Wanneer: Een keer per maand (gewoonlik die tweede Sondag van die maand)
Waar: Rondreisend, maar hoofsaaklik by Sakkie-hulle se huis
Kontakpersoon: Sakkie Spangenberg
Kontaknommer: 0828474489

Jeffreysbaai Gespreksgroep
Gesels oor spiritualiteit en filosofie
Wanneer: Een keer per maand
Waar: Astonbaai
Kontakpersoon: Dr. Albie Gibson
Kontaknommer: 0825780752

Pretoria Algemeen Gespreksgroep
Kom gewoonlik byeen in die week ná die vorige Sondag se Midrandgesprek. Die bespreking handel onder andere oor die afgelope vorige Sondag se onderwerp.
Wanneer: Elke Woensdag ná Sondag se Midrandbyeenkoms om 19:00.
Waar: By een van die lede in die groep se huis.
Kontakpersoon: Annamarie Steyn
Kontaknommer: 072-357-0966

Saamkuier-etes

 

Ons het minstens eenmaal per seisoen ‘n gesellige bring-en-deel-ete direk ná ‘n Midrandbyeenkoms. Dit is ‘n goeie geleentheid om saam met vriende te kuier en vir nuwelinge om in te skakel en die NHNers te leer ken.

Stappe

 

Van tyd tot tyd stap ons in die Johannesburg-, Magaliesberg- of Pretoria-omgewing. Ons jaarlikse naweek-stap sal in Oktober plaasvind.

Uitstappies

 

Die NHNers geniet dit om interessante of opvoedkundige plekke te besoek.