Deur: PEET VAN DYK

Datum : So 10 Jun 07

Hoe verstaan ’n mens die skepping in die Bybel?

Meeste mense kan onmiddellik die mees basiese feite van die Bybelse skeppingsverhale vinnig herhaal:

• Binne ses dae
• God het net ‘n woord gespreek
• Begin met chaos van duisternis en water
• Eers die droë grond, toe die plante en diere en daarna die mense

Daar is egter probleme met die bogenoemde siening…

Dit impliseer dat ons die Ou-Testamentiese skeppingsverhale slegs kan verstaan indien ons:

• Kan sin maak uit die Bybelse vertaling
• Die beeld/prentjie van die kosmos (soos dit voorgestel is in die Antieke Nabye Ooste) suksesvol kan rekonstrueer
• Weet wat ‘n mitologiese raamwerk is en hoe dit funksioneer (in kontras met ’n wetenskaplike raamwerk)