Deur: PIERRE MALAN

Datum : So 16 Jan 11

In A New Earth, die opvolg van sy inspirerende The Power of Now, verskaf Eckhardt Tolle ‘n spirituele basis vir mense om hulle eie lewe – en dus ook die wêreld – ‘n beter en meer betekenisvolle plek te maak.

In die proses verpletter hy moderne idees van ego en toe-eiening, die self en die samelewing. Hy lê die vrees wat oor ons almal hang bloot en wys hoe ons elkeen ons eie geluk en gesondheid kan vind deur ‘n reeks eenvoudige stappe:
• Verstaan die “illusie van self” beter
• Beweeg verby die ego
• Die geheim van geluk
• Leer hoe om die juk van die verlede af te gooi
• Ontdek die vreugde van bestaan

A New Earth is ‘n reis van selfverligting wat alle illusies waarmee ons lewe, wegstroop en in die proses ‘n nuwe basis vir persoonlike spiritualiteit en selfverbetering verskaf.