“We must not conceal from ourselves that no improvement in the present depressing situation is possible without a severe struggle; for the handful of those who are really determined to do something is minute in comparison with the mass of the lukewarm and the misguided.” – Albert Einstein

RELIGIE

Die skeppende mens is gedurig besig om aan die omgewing te verander. Dit is klaarblyklik deel van ons oorlewingsdrang. Hierdie veranderings geskied deur kreatiewe maniere waarop ons deur middel van kuns, kultuur en nadenke uitdrukking aan ons werklikheid wil gee. In hierdie nadenke speel religie nog altyd ‘n rol. In die NHN het baie van ons in die Christelike tradisie opgegroei, daarom probeer ons veral om vernuwend en herskeppend met ons Christelike erfenis om te gaan al het baie mense reeds daarvan afstand gedoen. Dit is egter veral die ortodokse verwoording van die Christelike ‘meestersverhaal’ wat nie meer sin maak nie. Ons leef met ánder kennis van hoe die wêreld ontstaan het; wat die plek van die aarde ten opsigte van die totale kosmos is; en waar die mens binne die geheel inpas. Binne hierdie gegewens is Hemel en Hel nie meer aanwysbare en bewoonbare plekke nie… en ‘God’ allermins ‘n manlike persoon, iewers buite ons aardsheid, soos die tradisie vir eeue reeds dikteer.

Artikels

NHN Midrand byeenkoms 24 Junie “Here, verlos ons van kritiese Bybelwetenskaplikes”: ’n Kennismaking met Cees den Heyer en Lloyd Geering. (Sakkie Spangenberg)

  Lloyd Geering van Nieu-Seeland is vanjaar 100 jaar oud en Cees den Heyer van Nederland was verlede jaar 75. Beide het vanweë hul studie van die Bybel afskeid geneem van die tradisionele Christelike geloof. Sakkie Spangenberg sal hul lewens kortliks toelig en...

read more

Is ons siel in ons DNS? – Dr Johan Smuts

Midrandbyeenkoms: Sondag 7 Mei 2017 Johan het verduidelik dat hy 'n mediese dokter is met 'n belangstelling in die regte, maar dat hy homself nie as 'n kenner van genetika beskou nie, hoewel hy baie oor die onderwerp navorsing gedoen het.   Getrou aan die...

read more