Midrandlesing Sondag 23-10-2016

Onder die NHNners is daar nie baie mense wat hulle met die ‘bonatuurlike’ of geestelike wêreld besig hou nie, veral omdat bestaande inligting oor breinwerking en die neurofisiologie van breinbeelde, drome en bewussyn reeds baie dinge verklaar. Tog het Pieter Craffert se navorsing, aanvanklik oor naby-doodse ervarings (NDE’s), hom by vele aspekte van individue se vreemde werklikheidservarings gebring wat hom genoop het om sogenaamde bo-natuurlike verskynsels binne die breër raamwerk van ‘n volledige mensbeskouing te ondersoek.

Wat is bonatuurlike ervarings? Dit het nie altyd met geloof in geeste, spoke en voorouers te doen nie. Daar is ook baie vertellings van buitengewone verskynsels en onverklaarbare gebeure wat selfs soms die skeptici verbaas. Dan is daar ook die sogenaamde psi-vermoëns, soos heldersiendheid, telepatie en psigokinese.

Waarom praat mense vandag nog daaroor? In wetenskaplike kringe word vry algemeen gereken dat die mens se bemoeienis met die bonatuurlike algaande sal afneem soos die wetenskap die geheimenisse van die fisiese werklikheid verklaar. Maar dit blyk nie die geval te wees nie.

Is die bonatuurlike deel van menswees? Soos ons kennis en insig in die kompleksiteit van menswees toeneem, is daar ‘n opmerklike groeiende belangstelling, selfs onder wetenskaplikes en ander geleerdes, in die sogenaamde onverklaarbare verskynsels wat mense as deel van hulle werklikheid ervaar. Baie wend hulle tot die kwantumfisika en relatiwiteitsteorie om te probeer verstaan. Hoe mense met die bonatuurlike omgaan, vertel ‘n mens baie van menswees.

Wat is die bonatuurlike regtig? Wat tot dusver uit ondersoeke blyk, dui nie noodwendig op die fisiese bestaan van wesens nie, maar wel dat verskillende kognitiewe prosesse tot foutiewe interpretasies van waarnemings kan lei. So is bevind dat sowat 40 van mense aan ‘n vorm van slaapverlamming ly wat ‘n invloed op breinbeelde kan hê. Dan is daar ook ander vorme van trauma, persoonlike intensie of ‘n sterk geneigdheid tot ‘agency’, rituele, dwelmmiddels en buitefaktore soos infraklank, liggolwe of magnetiese velde wat sekere ervarings kan meehelp.

Waarom wil getuienisse van die bonatuurlike nie verdwyn nie? ‘n Groot rede vir die voortbestaan van bonatuurlike ervarings is waarskynlik juis die ontkenning van die werklikheid van menslike ervaring. Deur dit te ontken, word daar ook nie ernstige navorsing daaroor gedoen nie. Daar kan byvoorbeeld heelwat meer ondersoeke gewy word aan die uiteenlopendheid van mense se reaksie op trauma, asook aan inherente menslike vermoëns en breinaktiwiteite.