MR Byeenkoms: 15 Oktober 2017

Cecile Gericke, voormalige skoolhoof en sielkundige met ‘n doktorsgraad in Opvoedkunde, het ‘n groot deel van haar loopbaan aan die Toegepaste Sielkunde gewy. Min mense weet van die probleme van Post-traumatiese Stres wat Suid-Afrikaanse soldate moes hanteer ná hul terugkeer uit die Irak-oorlog – mense wat besondere bystand kon vind in haar sielkundige praktyk. Sy het drie boeke geskryf en was die president van die Vereniging van Kliniese Hipnose en Toegepaste Sielkunde.

Haar besondere belangstelling in die ouer-wordende vrou en reële of innerlike ontmagtiging as vrou in die samelewing het aanleiding gegee tot haar artikel, “Word gemaklik oud”. Hierin leun sy sterk op George Vaillant (Aging Well) se navorsing oor 50 jaar met 864 mense van verskillende agtergronde en intelligensie.

Die fokus val op gesondheid (verwys ook na boeke van Willem Serfontein oor voeding en gesondheid) en neem aspekte soos sport en ontspanning, vlakke van onderwys, gemeenskapbetrokkenheid, spirituele aktiwiteite en algemene geluk in ag. Wat veral betekenisvol uit gevallestudies blyk, is die verhouding met die self, met die lewensmaat en vriende, asook die verband tussen geluk en siektetoestande. Daarom ook haar goeie raad vir vroue (anders as wat baie van ons voorheen geleer is): “Dink meer van jouself, maar minder oor jouself!”

Cecile verwys dan ook na die belangrikheid om verbande te kan tref tussen fisieke toestande of omgewings en die sielkunde. In Bruce Lipton se Neuroscience as Biology of Belief verwys die outeur na sogenaamde “molecules of emotion”. ‘n Mens kan vra hoe wetenskaplik sy teorieë en dié van Deepak Chopra  is, maar die noue skakeling tussen ’n gesonde liggaam en positiewe gemoed is onteenseglik daar.

Om egter die biologie van ‘n persoon bo ‘n positiewe lewensgesindheid te plaas as bepalend vir geluk-in-die-ouderdom en dan in chroniese bekommernisse oor DNA en epigenetika te verval, kan slegter wees as die ouderdom self!

Die lewe is ‘n reis en so is veroudering deel van die reis wat, soos enige ander reis, deeglike beplanning verg om geluk en voordele in te bou. Selfregulasie, ont-leer en nut-leer, ‘‘n bewuste hantering van pyn, swak gewoontes en onvoorkombare gegewes, maak alles deel uit van ‘n positiewe lewensplan vir gesonde veroudering en geluk.