Midrandpraatjie Sondag 31 Januarie 2016 – Dr Hannetjie v Zyl-Edeling

Dr Hannetjie van Zyl-Edeling glo ‘n mens se gesondheid en breinfunksies is hoofsaaklik ‘n kopding. Hoe ons oor ons gesondheid dink en handel, kan ‘n groot verskil maak op ons lewenskwaliteit, veral in die jare na aftrede. Dr Hannetjie het ‘n doktorsgraad in Sielkunde en is ook ‘n gewalifiseerde dieetkundige en sielkundige voorligter.

Om ‘n honderd jaar oud te word is deesdae binne baie mense se bereik. Maar hoe gemaak met die lang tyd na aftrede? Hoe optimiseer ‘n mens jou gesondheid, lewensvreugde en breinfunksies?

‘n Gesonde brein en lewensuitkyk is die spil waarom alles draai. Daaraan kan ‘n mens nie te vroeg (of te laat) begin werk nie. Deur uitgediende opvattings, soos dat die aftakelingsproses na veertig(!) weens die afsterf van breinselle en ander kwale onafwendbaar en dus ook eindelik onomkeerbaar is, trek Hannetjie ‘n besliste streep. Sy wys op nuwe neuro-navorsing wat oortuig dat die regte stimulasie op enige ouderdom nog kan lei tot die vernuwing van breinselle en vorming van nuwe breinpaaie (soos in COUNTER CLOCK-WISE deur prof Ellen Langer). Sy verwys ook na Eric Brotherman en studies oor neurogenese, neuroplastisiteit, epigentika en die belangrikheid van nutriënte om die brein te ondersteun. Interessant is haar mededeling van ‘n studie van Suster Bernadette met 678 nonne van Notre Dame, wat bewyse lewer van die positiewe uitwerking van lewenslange leer, ‘n positiewe gesindheid, goeie voeding, oefening, sosiale ondersteuning, omgee en gemeenskapsdiens. In hierdie opsig deel Hannetjie mildelik haar raad oor die rol van ‘n gesonde dieet en aanvullings.

Ten grondslag van al hierdie navorsing lê dus die keuse van elk persoon, ‘n positiewe lewensbenadering en ‘n volgehoue doelgerigtheid. Ons kan léér om geluk uit die lewe te skep, om van blydskap ‘n gewoonte te maak. Ewe belangrik is dit om nuwe uitdagings aan te pak en nuwe vaardighede aan te leer. Hannetjie vat haar gedagtes saam in haar TOP-10 LYS:

  1. Oefening vir liggaam en brein
  2. Goeie dieet (haar Reënboogdieet en aanvullings)
  3. Goeie slaap (noodsaaklik vir dopamien en seretonien)
  4. Genot (opwinding, ook seksuele genot) ‒ die vonk van die lewe
  5. Sosiale ondersteuning
  6. Positiewe houding
  7. Bedagtheid (“mindfulness”)
  8. Lewenslange leer (kyk gerus: www.luminosity.com)
  9. Voortgesette werksaktiwiteite
  10. Kies geluk; lyding is opsioneel.

Kopieë wat Hannetjie saamgebring het van haar boek, OVER THE HILL MOON ‒ A GUIDE TO POSITIVE AGING, is opgeraap.

Vir meer inligting, kliek hier