Deur: Dieter Holm
Datum : So 21 Apr 13
Energie is amper soos religie; die meeste mense glo aan één saligmakende energievorm, naamlik elektristeit. Dit terwyl energie veel meer is as elektrisiteit. Die een waarvan daar die minste algemene kennis bestaan, is hernubare energie (son, wind, geotermies, hidro, biologies, see, ens). Al hierdie tegnologië ontwikkel tans vinnig en sommiges se kostes kom al nader aan dié van konvensionele bronne.
Talle studies toon dat hernubare bronne ‘n potensiaal van 50% en meer het om alle energie te voorsien. Die wêreldenergietoneel is dus vinnig aan die verander en nuwe beleidsmaatreëls om dit te bestuur, sluit onder andere in die aankoop van hernubare energie via ‘n invoertarief, bekend as REFIT.

Hierdie lesing sal die tipe tegnologië uitwys wat tans en in die toekoms toepassing sal vind, asook ‘n oorsig gee van ons plaaslike energiebronne, hoe dit wat ons doen met ander lande vergelyk, die problematiek van monopolië en staatsinstitusies wat swak presteer en die rol van die privaatsektor. Laastens sal Dieter aandag gee aan wat ek en jy in dié verband kan doen soos bewustheid tuis en in die bedryf, doeltreffende gebruik van energie, die toepassing van die 20/80 reël en hoekom jou rol van kardinale belang is.