In Rapport se bylaag ‘Weekliks’ van 7 Oktober 2018 het ‘n uittreksel verskyn van Jean Oosthuizen se jongste boek, Die opkoms en ondergang van die NG Kerk, uitgegee deur Penguin.

Hy skryf: “Dit is die verhaal van ‘n kerk wie se leierskap telkens uit voeling was met die groter wêreld waarin ons leef.”

Dit behoort interessante leesstof te wees, veral vir diegene wat in die NG Kerk grootgeword het. Soos Oosthuizen verder skryf: “Benewens al die goeie dinge wat die NG Kerk oor ‘n tydperk van 350 jaar in Suid-Afrika vermag het, sal die geskiedenis nie ‘n goeie getuigskrif vir die NG Kerk nalaat nie. Die NG Kerk sal onder meer onthou word vir sy reuse-aandeel aan apartheid, maar ook vir die neo-Calvinisme, patriargie en homofobie wat vandag nog springlewendig is in die kerk.”

Die uittreksel in Rapport-Weekliks sluit af: “Die werklikheid is dat die NG Kerk sy identiteit drasties sal moet aanpas en verander as hy wil oorleef. Ek twyfel of die kerk bereid is om dit te doen; die verlede het ons geleer dat die kerk telkens meer konserwatief en behoudend neig wanneer hy in die moeilikheid is.”