In Rapport se bylaag ‘Weekliks’ van 7 Oktober 2018 het ‘n uittreksel verskyn van Jean Oosthuizen se jongste boek, Die opkoms en ondergang van die NG Kerk, uitgegee deur Penguin.

Hy skryf: “Dit is die verhaal van ‘n kerk wie se leierskap telkens uit voeling was met die groter w√™reld waarin ons leef.”

Dit behoort interessante leesstof te wees, veral vir diegene wat in die NG Kerk grootgeword het. Soos Oosthuizen verder skryf: “Benewens al die goeie dinge wat die NG Kerk oor ‘n tydperk van 350 jaar in Suid-Afrika vermag het, sal die geskiedenis nie ‘n goeie getuigskrif vir die NG Kerk nalaat nie. Die NG Kerk sal onder meer onthou word vir sy reuse-aandeel aan apartheid, maar ook vir die neo-Calvinisme, patriargie en homofobie wat vandag nog springlewendig is in die kerk.”

Die uittreksel in Rapport-Weekliks sluit af: “Die werklikheid is dat die NG Kerk sy identiteit drasties sal moet aanpas en verander as hy wil oorleef. Ek twyfel of die kerk bereid is om dit te doen; die verlede het ons geleer dat die kerk telkens meer konserwatief en behoudend neig wanneer hy in die moeilikheid is.”