Ons het reeds aansienlike geldelike bydraes vir die WWA ontvang, waarvoor groot waardering uitgespreek is. Dit onderskryf ons missie met hierdie aksie. Daar word nie slegs finansiële steun benodig nie, maar ons vra ook hulp van mense met kundigheid, soos mediese- of regskennis.

Dus, onthou asseblief om jou insette, voorstelle en/of positiewe kritiek op ons welwillendheidsaksie (WWA) te gee. Onderaan die konsep-dokument wat ons onlangs versprei het, is ‘n tabel waarin jy dit kan aanbied, asook enige kundigheid waaroor jy beskik wat vir die WWA aangewend kan word.

Druk die Omsendbrief asseblief uit en vul die besonderhede in. Jy kan dit dan faks, of per e-pos aan Janneka Erasmus stuur by jerasmus@mandevco.co.za of dit in die Blou Sakkie by die lokaal laat waar ons Midrandbyeenkoms plaasvind.