VERSLAG VAN DIE NHN SE AKTIWITEITE IN 2018

OORSIG VAN DIE JAAR
Weereens was die afgelope jaar in die breë gesien suksesvol vir die NHN met ‘n knap Uitvoerende Komitee (UK) wat ‘n verskeidenheid van aktiwiteite deurgevoer het. Hiermee ‘n verslag wat ’n aanduiding gee van daardie aktiwiteite, waarvan sommige hoogtepunte was.

UITVOERENDE KOMITEE
Tydens die Jaarvergadering op 4 Februarie 2018 is die volgende persone as lede van die (UK) van die NHN verkies:
Annamarie Steyn                Johan Talma
Babs Basson                       Phil Steyn
Gerrit Genis                         Sakkie Spangenberg
Jaco Budricks                      Sam Basch
Janneke Erasmus                Willem Semmelink

Tydens die UK se eerste vergadering is Johann Basson weer gekoöpteer om ons finansies te hanteer. Ook by die vergadering is Johan Talma as voorsitter en Sakkie Spangenberg as onder-voorsitter aangewys. Deur die jaar het die span, soos in die vorige boekjaar, twee lede verloor. Beide Jaco Budricks en Janneke Erasmus het as gevolg van werksdrukte onttrek. Willem Semmelink het Jaco se take as webblad administrateur oorgeneem en ekself het die Sosiale Spil se geskeduleerde aktiwiteite verder hanteer.

Met die NHN se Visie: ‘n Netwerk vir verantwoordelike en kritiese nadenke oor menswees en sy missie: Om ‘n ondersteuningsnetwerk te implementeer vir ‘n vrye, kreatiewe en kritiese lewenswyse het die UK die voorsiening en verspreiding van inligting as sy belangrikse taak gesien. Al die aktiwiteite het die afgelope jaar daarop gefokus. Hierdie aktiwiteite of aksies was:

Midrandbyeenkomste
Die doel van ons twee-weeklikse aanbiedings was steeds om oor elke aspek van ons lewe sinvolle en gesaghebbende inligting te voorsien. Op enkele uitsonderings na was die 21 onderwerpe baie interessant en deur kwaliteit-sprekers hanteer. Die besprekings was telkens aktief, stimulerend, gevarieerd en by tye, vriendelik-uitdagend.

Datum Spreker Onderwerp
21 Jan Hans Moolman Die NHN is perfris en gesond, springlewendig in die Afrikaanse letterkunde
4 Feb Jaarvergadering Pieter Botha ’n NHN-toer na Italië in 2019
18 Feb J Basson, C Meyer, J Budricks Wat skryf ons mense tans oor politiek en ekonomie?
4 Mrt Dr Hannatjie Edeling Om bejaard te word en steeds sinvol en met vreugde te leef
18 Mrt Dr Francois Durand Die werklke rede vir ons bestaan (vanuit ’n wetenskaplike hoek beskou)
8 Apr NHN Gesprek Wat hou die toekoms vir die NHN in? Is die Netwerk volhoubaar?
22 Apl Dr Francois Durand Die ekologiese rol van die mens
13 Mei Hélène Opperman Lewis Apartheid: Britain’s Bastard Child. A Psychohistorical Framework
27 Mei Dr Gerrit Genis Die wonderwêreld van ruimteteleskope – Hubble se nalatenskap
10 Jun Kobus Burger Lotus in die modder – praktiese Boeddhisme vir die moderne wêreld
8 Jul Prof Pieter Botha Hoekom onthou en bewaar ons? Gedagtes nav ’n besoek aan die Boston Museum of Fine Arts
22 Jul rof Francois Engelbrecht Projeksies van klimaatsverandering in Afrika en die wêreld – hoe vandag se besluite die toekoms bepaal
5 Aug Annemarie Carelsen Die agteruitgang en verval van kleiner museums in die RSA
19 Aug Albert Cruywagen Waarom ek deur die kerk se draad geklim het en toe weer terug
1-2 Sept NHN Seminaar Johannes de Villiers “Kalmte in die malle gejaag oftewel, leef bewustelik in die hede”
16 Sept Driekie Moutinho Die stryd om oorlewing op grondvlak
30 Sept Prof Pieter Botha Asklepios: meer as net ’n antieke simbool
14 Okt Marius Theron Geheime dieetkodes
28 Okt Dr Deon v Zyl Godsdiens: ’n Sielkundige Kruk, Kuur of Krankheid
11 Nov Abel Pienaar Die Oorkantste Oewer: Spiritualiteit anderkant Godsdiens
25 Nov Dr Johan Brink Martin Luther, die onwillige revolusionêr

Om hierdie inligting wyer as in NHN-geledere bekend te maak en te versprei, het die UK die volgende aksies volgehou en in sommige gevalle ook uitgebrei en/of verbeter:

Die omset van Midrand-opnames na DVD’s
Dié opnames en omskakeling daarvan na DVD’s is deur Marius Kruger gedoen. Die DVD’s is teen uiters billike pryse aan belangstellendes oor die land heen verkoop. Dis met trots dat ek vandag rapportreer dat hierdie inligting onge-ewenaard en trouens uniek is. Daar is geen ander bron van soortgelyke inligting ter wêreld nie!

Dank aan Marius vir sy dienste. Hy gaan dit egter ter wille van sy studies staak. Hein Reitmann sal voorlopig die aanbiedings opneem.

Opsommings van die Midrdand-aanbiedings is telkens deur Babs Basson (en soms Sam Basch) gedoen. Dit is dan in ons twee-weeklikse nuusbrief opgeneem en op ons Facebook en webblad geplaas. Dankie Babs vir hierdie inset. Dis kosbare inligting.
NHN Nuusbrief
Sam Basch het altesaam 21 nuusbriewe op ’n twee-weeklikse basis en 4 spesiale nuusbriewe aan diegene op ons steeds groeiende poslys gestuur. Hierdeur kon lede kennis neem van komende Midrandbyeenkomste, opsommings van vorige aanbiedings, sosiale geleenthede, en ander relevante en belangwekkende gebeure. Komplimenterende foto’s en ander grafika het bygedra om die gehalte en voorkoms van die nuusbriewe te verhoog. Baie dankie Sam vir die werk.

Die NHN se Webblad
Inligting van ons aktiwiteite is telkens geplaas. Ons webblad is funksioneel en is ’n uitstekende bron van inligting. Hoewel die aantal besoekers aan die webblad enigsins minder was as die vorige jaar is 20 000 meer bladsye gelees.

NHN 2018 Web besoeke

NHN 2018 Web besoeke

Aspekte wat van tyd tot tyd aandag geverg het, is reggestel sodra dit onder ons aandag gekom het. Dankie aan Jaco Budricks en later Willem Semmelink wat die webblad getrou versorg het en waar nodig laat versorg het.

Die NHN se Facebookblad
Ons Facebookblad staan onder die sorg van Babs Basson. Dit het die afgelope jaar weer opwindende groei getoon met deelname beter as ooit. Ons blad is nié ’n tipiese Facebook kletsblad nie. Dis te danke aan die administrateurs en gereelde deelnemers wat gesteld is op ‘n hoë standaard van gesprekke en toesien dat die NHN se missie, visie en waardes deurgaans die toon aangee.

Die blad het 796 deelnemers – die afgelope maand het 589 deelgeneem. Kommentare en reaksies ook net die afgelope maand was 5 600.

Goeie gehalte gespreksonderwerpe, insiggewende verwysings en boektitels maak van die blad ‘n deurlopende bron van inligting. Ons plaas gereeld die jongste NHN Nuusbrief asook die opsomming van ons Midrandlesings en heg die volledige lesing as ‘n lêer aan waar moontlik. Tans is daar reeds 153 dokumente op ons profiel.

Baie dankie, Babs Basson, Sakkie en Jan Viljoen (ons wetenskaplike rigtingwyser) vir julle onvermoeide insette. Dis waarlik die tyd en moeite werd om ons FB blad te lees en aan die gesprekke deel te neem. Daardeur dra hierdie aksie die vaandel van die NHN strots en hoog.

NHN Seminaar
‘n Seminaar is op 1 September gehou met die tema: Kalmte in die Malle Gejaag. Die seminaar het hierdie keer nie soveel aftrek gekry as in die verlede nie, miskien omdat nie almal in die tema belang gestel het nie.

Netwerke bou
Toe die NHN 15 Jaar gelede begin het, was dit die enigste opsie in die Afrikaanse gemeenskap vir mense wat nie meer gemaklik met die tradisionele dogma was nie en anders begin dink het oor die sin van die lewe. Sedertdien het verskeie alternatiewe na vore gekom soos Renaissance gemeenskap, SES, die Sekulêre vereniging (SASS), die Sceptics Society in Suid-Afrika en in die afgelope jaar ook DiNK en FoRDA in die Wes-Kaap.

Dit was die UK se oogmerk om die afgelope jaar die NHN se staanplek te midde van hierdie verskeidenheid te bevorder. Daarin het ons geslaag:
• Sakkie het op uitnodiging ’n besoek gebring aan beide DiNK (Denkende Individue Neem Kennis) en FoRDA (Friends of Richard Dawkins). Hy het onderskeidelik met hulle gesels oor Die Interpretasie van die Bybel en Die boek Daniël. FoRDA voorsien ook aan sy lede ’n skakel na ons webblad
• Ons het ook met die South African Secular Society (SASS) in Gauteng begin skakel. Verskeie van hulle lede het van ons byeenkomste bygewoon; so ook van ons lede hulle s’n. Ons maak ook mekaar se byeenkomste deur ons onderskeie mediums bekend. Deurdat SASS se “meetups” op die internet ge-adverteer word, en die NHN s’n dus daarmee saam, verleen dit verdere en wyer blootstelling aan die NHN.

SASS betrek meestal mense van ’n jonger generasie as die NHN. Ons het dus baie van mekaar te leer.

• Ook ons Facebook lewer ‘n beduidende bydrae tot uitbreiding en kwaliteit van die netwerk.

NHN YouTube kanaal en potgooie
Dit is ’n jarelange droom van die UK om bo en behalwe ons bestaande wyses van verspreiding van inligting dit ook in die wêrelwye web te versprei. Dis met groot opgewondenheid dat ek kan rapporteer dat hierdie droom in die afgelope boekjaar jaar bewaarheid is. Nou, vir die eerste keer, en met ‘n klik op ’n elektroniese skakel, kan talle van ons Midrand-aanbiedings op YouTube gekyk word. Hierdie inisiatief is te danke aan Gerrit Genis.

Van die net meer as 180 van die NHN se opnames waarvan daar DVD’s gemaak is, is daar nou reeds meer as 70 as video’s op YouTube te sien. Ter illustrasie sal Gerrit toegang hiertoe deur die skakel https://bit.ly/2WgkNBT demonstreer.

In die lig van hierdie ontwikkeling sal daar nie meer nuwe DVD’s gemaak word nie.

Sosiale Spil
Ons het vyf gebruiklike bring-deel-en-kuieretes na afloop van Midrandbyeenkomste geniet, onder andere ter viering van die seisoene. Almal was goed bygewoon en met groot gesels en kuier, ’n heerlike sukses.

Reëlings vir uitstappies het die afgelope jaar egter in die slag gebly.

Driekie Mouthino en Laage Vitus se gereelde voorsiening van tee en ’n koekie het baie bygedra om ons onderlinge samesyn voordat ons met ons Midrandgesprekke begin, te versterk. Baie dankie daarvoor. Dis met spyt, maar ook begrip vir hulle gesondheids-omstandighede, dat ons in die toekoms nie meer van hulle vrygewige diens sal kan gebruik maak nie. Indien daar niemand anders na vore kom wat hierdie taak by hulle sal oorneem nie, sal ons hierdie voorreg moet ontbeer.

NHN Welwillendheidsaksie
Dit het in die afgelope jaar onder die aandag van die UK gekom dat van ons lede sou kon baat by direkte hulp en ondersteuning. Danksy die NHN as gemeenskap se sterk gevoel van samehorigheid en vriendskap het die behoefte geblyk om aan ons onderlinge toegeneëntheid uitdrukking te gee deur prakties van hulp te wees. ’n Hulpaksie is begin wat tans die naam Welwillendheidsaksie dra.

Hulp is in twee gevalle verleen. ’n Hoë premie is geplaas op wedersydse respek, privaatheid en die reg tot selfstandigheid. Die beoogte bystand was telkens op korttermyn, prakties van aard en bedoel om te ondersteun, in te lig en aan te moedig tot herwinde selfstandigheid.

NHN Kalender
‘n NHN-kalender vir 2019 is weer saamgestel en onder ons lede en belangstellendes versprei. Annamarie Steyn het dit weereens geïnisieer. Baie dankie daarvoor.

NHN Drumpelervaring-bediening
Sakkie Spangenberg het gedurende die afgelope jaar een egpaar in die huwelik bevestig.

NHN Virtuele biblioteek
Die boekery van die NHN was aanvanklik net as ‘n virtuele biblioteek op ons webblad beskikbaar. Danksy Annamarie Steyn se toewyding om die afgelope jaar van die boeke by ons byeenkomste uit te stal, is groter toeganklikheid geskep. Daardeur het die belangstelling in ons boeke toegeneem. Baie dankie Annamarie.

EVALUERING
Die UK het in die afgelope jaar tyd ingeruim om te besin oor wat die toekoms vir die NHN inhou en of die Netwerk volhoubaar is. Na verskeie besinnings- en evalueringsessies was die uitkoms dat die NHN wél ’n toekoms het en steeds ’n gemeenskap, maar ook ‘n netwerk moet wees vir oop gesprek oor menswees; welliswaar oorwegend in Afrikaans.

Om hieraan sigbare uitdrukking te gee, sal die naam van die NHN vir die komende jaar NHN wees en daarna weer oorweeg word. Saam met die naam NHN sal die slagspreuk Netwerk vir oop gesprek oor menswees gebruik word.

Die doelwitte wat die UK aan die begin van die afgelope jaar gestel het, is bereik. In sommige gevalle was die sukses daarmee groter as met ander.

DANKIE
Ons kan dus met dankbaarheid terugkyk op ’n redelike suksesvolle jaar. Daarvoor wil ek julle almal vir julle ondersteuning bedank en veral vir die UK. Dankie vir elkeen van julle wat jul vrye tyd vir die saak van die NHN opge-offer het. Vir my was dit ’n voorreg om die afgelope vier jaar as voorsitter by die NHN betrokke te kon wees. Ek gee met genoegdoening hierdie “aflos-stokkie” in 2019 oor aan ’n volgende voorsitter.

Johan Talma
Voorsitter: NHN Uitvoerende Komitee, 2018