Die Nuwe Hervorming Netwerk hou die naweek van 19-20 Augustus ‘n seminaar by die Midrand CMA Konferensie Sentrum. Die tema sal wees:

“Gewaardeerde Menslike Deugde”.

Griekse filosowe soos Plato en Artistoteles het lank terug reeds besin oor wat dit beteken om ‘n “goeie lewe” te lei en gelukkig te wees. Behalwe die ervarings van plesier en tydelike tevredenheid, is sekere menslike deugde gesien as onderhoudende kwalitiete van die mens se karakter. Deugde is eienskappe wat universeel erken word as nodige kwaliteite vir ‘n harmonieuse en gelukkige lewe, en word gesien as gewoontes wat deur doelbewuste beoefening, kultivering en toepassing, karakter en persoonlike uitnemendheid bou.

Prof Johan Snyman sal die seminaar inlei met die tema van deugde uit ’n filosofiese oogpunt. Daarna sal sekere onderwerpe prakties en toegepas vir vandag se lewe deur verskillende sprekers onder die loep geneem word, met ruim geleentheid vir oop gespreksvoering en deelname.

Die seminaar onderwerpe sal Saterdag oggend en -middag, asook Sondag oggend aangebied word. Saterdag-aand kuier ons saam met ’n bietjie “jol en kapperjol”, gelei deur Johan Talma.

Om die geleentheid by te woon kontak vir Corlia Reitmann by corliareitmann@telkomsa.net (083 556 8711).

Die volle seminaarfooi, insluitende tee/koffie, verversings en Saterdag middag- en aandete is R400 per persoon vir opbetaalde NHN lede, en R500 vir nie-lede.

NHN-groete

Johan Talma (nms die NHN Uitvoerende Komitee)

Besprekingsprosedure:

  • Betaal die relevante bedrag in die NHN se rekening:

Rek:             NHN

Bank:            NEDBANK CENTURION

Rek nr:         162 1 207 811

Takkode:      162145

  • Gebruik as verwysing: Seminaar + jou naam (bv Seminaar R Nel)
  • Epos bewys van jou betaling na Corlia Reitmann by corliareitmann@telkomsa.net of faks dit na 086-645-2566.
  • Corlia sal jou bespreking bevestig.

Ons sien uit na ‘n naweek van in-diepte besinning, sinvolle gesprekke, gesellige, saamkuier en hartlike samesyn. Kom en wees deel van hierdie naweek-wegbreek wat een van die hoogtepunte op vanjaar se kalender gaan wees.

PROGRAM OPSOMMING

SATERDAG 19 Augustus:

08h15:09h00 Aankoms en Registrasie (koffie/tee)
09h00-10h30 Deugde: Die klassieke siening nagespeur in ‘n 21ste-eeuse konteks.

(Prof Johan Snyman)

10h30-11h15 Koffie/tee met muffins
11h15-12h45 ‘n Sin vir betekenis en hoop (Sorette Roose-van Jaarsveld)
12h45-14h00 Middagete
14h00-15h30 Die gif in “Vergifnis”: hoe gemaak daarmee? (Dr Gerhard Bothma)
15h30-16h00 Koffie/tee
16h00-17h30 ‘n Sin vir prag en wonder (Willem Semmelink)
18h00-19h30 Aandete
19h30-20h30 Jol en Kapperjol (Johan Talma)


SONDAG 20 Augustus:

08h15-09h00 Koffie/tee
09h00-10h30 Liefde as toegepaste omgee (Dr Deon van Zyl)
10h30-11h15 Koffie/tee met muffins
11h15-12h45 Durf, deursettings- en terugbonsvermoë (‘n “Pecha Kucha” sessie met Johan Talma, Mollie Kruger en Prof Sakkie Spangenberg)
12h45-13h00 Afsluiting


PROGRAM MET KORT SAMEVATTINGS

SATERDAG 19 Augustus:

08h15:09h00 Aankoms en Registrasie (koffie/tee)
09h00-10h30 Deugde: Die klassieke siening nagespeur in ‘n 21ste-eeuse konteks.

(Prof Johan Snyman)

’n Verhaal oor hoe ‘n Amerikaanse, Joodse filosoof, Philip Hallie, Aristoteles se klassieketeorie oor deug gebruik om die reddingspoging te verklaar wat ’n Calvinistiese pastoriepaar in Chambon, Frankryk, in die Tweede Wereldoorlog van stapelgestuur het, en uiteindelik meer as 5 000 Joodse kinders na Switzerland gesmokkel het om hulle van Nazi-vervolging te red.

10h30-11h15 Koffie/tee met muffins
11h15-12h45 ‘n Sin vir betekenis en hoop

(Sorette Roose-van Jaarsveld)

Viktor Frankl en Logoterapie se pilare van betekenis en hoe om betekenis te vind, sal bepreek word. Identifisering van betekenis in ons huidige era, asook die ontdekking en skepping van betekenis in Sorette se lewe sal uitgelig word. Voorbeelde van hoe kliënte betekenis gevind het sal ook gegee word.

12h45-14h00 Middagete
14h00-15h30 Die gif in “Vergifnis”: hoe gemaak daarmee?

(Dr Gerhard Bothma)

Dis ‘n ou grappie. Die een oor die tannie wat oor haar man kla en sê die dominee sê aanhoudend “Vergifnis, Tannie. Vergifnis”, maar hy sê nooit watter gif nie. ‘n Etimologiese én estetiese kyk na die konsep van vergifnis openbaar in verskeie tradisies gif in ‘n klein botteltjie. Hoe gemaak hiermee? Die sessie sal meer as genoeg vir nadenke gee, en ook ‘n praktiese belewing van vergifnis bied.

15h30-16h00 Koffie/tee
16h00-17h30 ‘n Sin vir prag en wonder

(Willem Semmelink)

In die praatjie gaan Willem aan die hand van ‘n TED video oor ‘n fotograaf se belewenis praat oor die mens se sin van die estetiese en verwondering. in terme van twee hoeke waaruit mens dit kan beskou: wonder oor iets inherent in die objek self; of resonering van die kunstenaar se idees by die gehoor. Willem maak ‘n draai by godsdiens en verwondering, en vra dan hoe die verlies van godsdiens in die samelewing raak aan ons sin vir prag en wonder. Vervolgens kyk hy na die rol van wonder in die wetenskaplike metode en ons tegnologie wêreld. Die praatjie sluit af deur prag en verwondering aan te bied as brandstof vir ons innerlike lewens

18h00 -19h30 Aandete
19h30-20h30 Jol en Kapperjol (Johan Talma)


SONDAG 20 Augustus:

08h15-09h00 Koffie/tee
09h00-10h30 Liefde as toegepaste omgee

(Dr Deon van Zyl)

Liefde as ‘n deug is deur die eeue heen besing en nagestreef. In populêre gesprekke het dit deesdae mode geword om liefde eerder as ’n werkwoord en nie as ’n gevoel te tipeeer nie. Aristoteles het lankal reeds genoem dat ons deugde deur “gewoonte” bekom,en soos enige komplekse vaardigheid deur optrede en herhaling moet aanleer. Op grond van navorsing oor suksesvolle menslike verhoudings sal drie kernpraktyke van liefde as ’n toegepaste vaardigheid uitgelig word, met praktiese uitdeelstukke en kort videosnitte ter illustrasie.

10h30-11h15 Koffie/tee met muffins
11h15-12h45 Durf, deursettings- en terugbonsvermoë

(‘n “Pecha Kucha” sessie met Johan Talma, Mollie Kruger en Prof Sakkie Spangenberg)

Pecha Kucha 20X20 is ’n eenvoudige aanbiedingsformaat waar 20 skyfies elk vir 20 sekondes vertoon word, met die skyfies wat outomaties oorskakel en die aanbieder oor elke skyfie vir 20 sekondes praat. Dit het oorspronklik in Tokyo in 2013 begin en huidiglik word Pecha Kucha aande in oor die 900 stede regoor die wêreld gehou. Pecha Kucha byeenkomste is informeel en pret, enigiets kan aangebied word soos die nuutste opinies oor ‘n saak, kreatiewe idees, projekte, ervarings, navorsing, ontdekkingsreise ens.

Ons sessie sal nie so ‘n streng 20X20 formaat toepas nie, maar elke spreker het 10-15 skyfies en 15 minute om dit aan te bied, met dieselfde tema vir elke spreker: “Hoe ek deur ’n moeilike tyd my durf, deursettings- en terugbonsvermoë gevind het.”

12:45-13:00 Afsluiting