‘N SAMELEWING SONDER GODSDIENS?

Deur: Dr Hanneli Bendeman

Datum : So 15 Sep 13

In Hanneli se persoonlike reis van christen na spiritualiteit, deur ateisme en agnostiek tot waar sy nou is …. het die dissipline van sosiologie en die etiek … baie gehelp met vrae, analise en interpretasie van die werklikheid. Dit het haar in staat gestel om sin te maak van hierdie werklikheid en haar reis.

In haar aanbieding gaan sy ‘n kort oorsig gee van wat sosiologie is, die godsdiens-sosiologie as ‘n sub-spesialiteitsgebied binne die sosiologie en hoe dit gebruik kan word om waardesisteme te verstaan.
Dit sal ons bring by die scenario van ‘n wereld sonder godsdiens … maar wat dan? Is gedeelde waardesisteme genoeg om ordelike samelewings te verseker. Die dilemma is dat daar bitter min gedeelde waardesisteme is. Is daar iets soos universele waardes?

Watter waardesisteem is die antwoord: Afrika waardes, Afrikaner waardes, Blanke waardes, Christen waardes, godsdiens waardes, westerse waardes, globale waardes, universele waardes, ens. Waarvan praat ons as ons onderskei tussen waardes, beginsels, norme, wette, beleide, en riglyne? Wat is die verskil tussen etiek, integriteit, moraliteit en waarvan praat politieke, ecomomiese en godsdiensleiers as hulle hierdie terme gebruik?