Die onderwerp is Nichiren Boeddhisme (oftewel “Latter Day Buddhism”). Shakyamuni Buddha het vir 50 jaar lank sowat 54 000 sutras (mondelinge leringe) met sy volgelinge gedeel. Net voor sy dood het hy op die Lotus Sutra gefokus en dit as sy vernaamste lering uitgesonder. Die Lotus Sutra was besonder omstrede omdat Shakyamuni gesê het almal is Boeddhas, ook vroue. Die Boeddhistiese leringe vóór dit het vroue en ander groepe uitgesluit.

Nichiren Daishonin het sowat 700 jaar gelede in Japan weer die Lotus Sutra herbesoek en gevind hoe dit ‘n moderne, praktiese vorm van humanisme is. Die moderne mens het nie tyd om vir ure lank te mediteer of hulself van die wêreld af te sluit nie. Dis hoekom Shakyamuni die Lotus Sutra geskryf het, om ‘n nuwe pad aan te dui. Nichiren Boeddhisme eggo die voorste navorsing in sielkunde, wetenskap en astronomie, terwyl dit ‘n manier bied om wysheid, absolute geluk, vryheid en voorspoed van dag tot dag te beleef.