Beste NHN Lid of Belangstellende

 

Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, praat Prof Hansie Wolmarans oor “Elke keer as die wêreld vergaan”.

Die boek Openbaring word op twee maniere gelees: letterlik, as voorspelling van die eindtyd; of figuurlik, as ’n boek wat probleme aan die einde van die eerste eeu n.C. aanspreek.

Vir party mense voorspel die boek figure of gebeure soos die Antichris, die Tsoenami’s van 2004, die wegraping (’n onverklaarbare verdwyning van miljoene mense) en die restourasie van Israel. Vir ander mense weer is Openbaring digterlike taal wat praat oor hoe mense met waardigheid ’n samelewing kan skep. Die aanhangers van ’n letterlike lesing beskuldig hulle opponente van kettery. Hulle wat die boek meer simbolies verstaan is van mening dat letterlike lesings op escapisme neerkom.

Die praatjie wil die twee maniere waarop die boek gelees word, bespreek en probeer verstaan.

Vir kennis maak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

 

Neem asseblief kennis van die volgende:

  • Ons jaarvergadering vind op 2 Februarie plaas, waartydens ‘n nuwe bestuur vir die jaar gekies sal word. Tot dusvêr is nog geen voorstelle vir UK-lede ontvang nie. Indien jy iemand wil voorstel, stuur asseblief die naam so gou moontlik na hierdie adres of na annamarie.steyn@gmail.com

 

  • Indien jy lanklaas die byeenkoms bygewoon het: die enigste toegang tot die Ouditorium is vanuit 2e Straat. Diegene wat van New Road vanaf die N1 kom en dan in 16e Straat regs draai, moet VOOR Alexandraweg se verkeerslig REGS in 2e Straat draai.