Beste NHN Lid of Belangstellende

Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, sal Prof Pieter Botha praat oor: “Eerbied vir Lewe”.

In die gesprek tussen geloof en wetenskap kom Albert Schweitzer se Respek vir die Lewe telkens voor. Pieter sal dit ook die beginpunt maak vir sy bespreking van dié betrokke filosofie. Hy sal kortliks kyk na die agtergrond en ontwikkeling van die perspektief by Schweitzer; besware en probleme analiseer en teenwoordiges betrek by die gesprek waarom hierdie benadering nie geïgnoreer kan word nie.

Pieter sê: “Meer as ’n paradigma, behels eerbied vir lewe ’n lewenswyse: ’n nie-kwantifiseerbare proses van verandering.“ Kom luister en gesels gerus saam. Vir kennis maak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

Tydens vanjaar se Woordfees op Stellenbosch tree Dr Abel Pienaar op 14 Maart om 15:00 in die Boektent in gesprek met Jean Oosthuizen, voormalige nuusredakteur van Kerkbode. In hulle bespreking van sy nuwe boek: “God se oë is blou” (Naledi uitgewers) gaan hulle gesels oor die moderne mens se soeke na sin en tema’s hanteer soos:

  • Wie is God?
  • Bestaan God enigsins?
  • Is daar ‘n Hemel en ‘n hel?
  • Bestaan die duiwel regtig?
  • Is meditasie en joga sonde?
  • Is die Bybel die woord van God of slegs woorde oor God?
  • Wie is reg, die wetenskap of godsdiens?
  • Is daar ‘n verskil tussen spiritualiteit en godsdiens?
  • Kan ons vandag nuut oor die goddelike dink en praat?

Gaan luister gerus as jy daar gaan wees, maar bespreek vooraf jou plek by http://www.woordfees.co.za/ai1ec_event/abel-pienaar-god-se-oe-is-blou/?instance_id=953

 

NHN-groete

Johan Talma (nms NHN UK)