Beste NHN Lid of Belangstellende

Komende Sondag praat dr Francois Durand tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die Ouditorium van die MBA Conference Centre in Midrand oor: “Moraliteit en religie”.

Francois sê: “Suid Afrika is bekend daarvoor dat dit ‘n godsdienstige land is maar terselfdertyd is dit ook een van die lande met die hoogste vlakke van roof, verkragtings en moord.  Hierdie verband tussen sosiale disfunksie en religie is egter nie uniek aan Suid-Afrika nie, maar is ook kenmerkend van lande in die Midde Ooste en Suid-Amerika.  Die teenoorgestelde is waar in lande waar die meerderheid mense aantoon dat hulle sekulêr of nie-religieus is.  Daar kan ook ‘n verband getrek word tussen vlakke van geletterdheid, welvaart, omgewings-bewustheid en geloof.

Die vrae kan gevra word of religie die mens se vermoë om sosiaal en ekologies verantwoordelik op te tree, inperk en of religie dalk ‘n kenmerk van ‘n primitiewe gemeenskap is wat nog op geweld en agterdog moet staatmaak om te oorleef.”

Kom luister en gesels gerus saam. Vir kennismaak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

NHN SEMINAAR 30 AUGUSTUS

Die tema van vanjaar se seminaar is “Die NHN as vernuwer in die Afrikaanse samelewing: perspektiewe op religie, wetenskap, samelewing, geskiedenis, toekoms en hoop”.

Die afgelope 10 jaar het die NHN heelwat tyd bestee aan die kritiese ontleding van godsdienstradisies, wetenskaplike insigte en standpunte rondom menswees. Dit het onder meer daartoe gelei dat die godsdienstige speelveld vir Afrikaanses in ons land tans meer gelyk is. Tydens die seminaar wil die Netwerk rondom die knooppunte: wetenskap & religie, samelewing & geskiedenis, toekoms & hoop bestek opneem en besin oor ‘n pad vorentoe.

Die seminaar vind vanaf 08:30 tot 16:00 by Zambezi Lodge in Montana, Pretoria plaas. Vanaf 17:00 hou ons ‘n skaapbraai. Die fooi vir die seminaar is R195 per persoon en die braai se koste R130 per persoon. Vir navrae of besprekings kontak vir Corlia Reitmann by corliareitmann@telkomsa.net

 

NHN-groete

Johan Talma (nms NHN UK)