Beste NHN Lid of Belangstellende

Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die Ouditorium van die MBA Conference Centre in Midrand praat dr JP Landmann oor: “Kan SA ‘n moderne land word? – die rol van sosiale kapitaal”.

JP sal die faktore bespreek wat moderniteit van ‘n land bevorder, die faktore wat dit belemmer en die noodsaak van moderniteit vir ‘n suksesvolle samelewing. Hy sal spesiale gee aandag aan die belangrikheid van sosiale kapitaal; waarvan godsdiens ‘n belangrike bron kan wees, maar nie noodwendig die enigste is nie.

Kom luister en gesels gerus saam. Vir kennismaak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

NHN SEMINAAR 30 AUGUSTUS

Die tema van vanjaar se seminaar is “Die NHN as vernuwer in die Afrikaanse samelewing: perspektiewe op religie, wetenskap, samelewing, geskiedenis, toekoms en hoop”.

Die afgelope 10 jaar het die NHN heelwat tyd bestee aan die kritiese ontleding van godsdienstradisies, wetenskaplike insigte en standpunte rondom menswees. Dit het onder meer daartoe gelei dat die godsdienstige speelveld vir Afrikaanses in ons land tans meer gelyk is. Tydens die seminaar wil die Netwerk rondom die knooppunte: wetenskap & religie, samelewing & geskiedenis, toekoms & hoop bestek opneem en besin oor ‘n pad vorentoe.

Die seminaar vind vanaf 08:30 tot 16:00 by Zambezi Lodge in Montana, Pretoria plaas. Vanaf 17:00 hou ons ‘n skaapbraai. Die fooi vir die seminaar is R195 per persoon en die braai se koste R130 per persoon. Vir navrae of besprekings kontak vir Corlia Reitmann by corliareitmann@telkomsa.net

 

NHN-groete

Johan Talma (nms NHN UK)