Beste NHN Lid of Belangstellende

 

Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, praat Johann Basson oor: “Die Religieuse Toneel Verander: die opkoms van “Progressiewe Christenskap”.

in sy boek “Religion under attack” wys Nigel Leaves die noodsaak daarvan uit dat teologiese denke in voeling moet kom met hedendaagse kennis, navorsingsresultate en kommunikasie ten einde ‘n ondersteuningskorps met integriteit te behou.

Daar is egter reeds heelwat organisasies en gemeentes wêreldwyd wat besig is om ‘n nuwe paradigma in te gaan. Hierdie verwysingsraamwerk beskou die Bybel/heilige geskrifte as literêre werke, dit wil sê as kreatiewe produkte van mense waarin, soos met ander kunswerke, betekenis eerder in die metafore lê.

Hiermee verskuif die fokus weg van ‘n teïstiese God na ‘n lewenswyse volgens die voorbeeld van Jesus se lewe en lering. Daarmee val die klem op die transformasie van werklikheidsaspekte soos etiek, verantwoordelikheid, sosio-ekonomiese geregtigheid, ekologie, harmonie en vrede.

Johann sal aantoon hoe die religieuse toneel reeds verander het en hoe gesprekke oor waardes wat tans plaasvind die mensdom vir ‘n beter toekoms kan toerus.

Kom luister en gesels gerus saam. Vir kennismaak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

DIE NHN SE DAGSEMINAAR

Ons hou vanjaar ons jaarlikse seminaar op Saterdag 30 Augustus by Zambezi Lodge in Montana, Pretoria. Die tema is: “Die NHN as katalis in die veranderende religieuse gesprek in Suid-Afrika: perspektiewe op religie & wetenskap, samelewing & geskiedenis, toekoms & hoop.” Alle belangstellendes word genooi om saam te kom nadink oor waardes, ’n betekenisvolle lewensstyl, en sinvolle verwagtinge te midde van ’n veranderende sosio-politieke landskap.

Vir besprekings vir die seminaar en die braai agterna, of net die seminaar, of net die braai, of vir enige ander navrae, kontak vir Corlia Reitmann by corliareitmann@telkomsa.net

NHN-groete

Johan Talma (nms NHN UK)