Beste NHN Lid of Belangstellende

Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, sal Dr Gerrit Genis besin oor: “’n Sesde uitwissing van lewe op aarde”.

Alhoewel die mensspesie homo sapiens ‘n baie onlangse aankomeling op aarde is, het hy reeds ’n diep spoor getrap en ’n wesenlike invloed uitgeoefen op ander spesies op aarde en lewe in die algemeen. Dié invloed was feitlik sonder uitsondering negatief. Ons is besig om die sesde groot uitwissing van lewe in die aarde se geskiedenis mee te maak.

Gerrit gaan in sy praatjie fokus op vorige massa-uitwissings in die aarde se geskiedenis, die konteks waarin ’n huidige uitwissing besig is om af te speel, die mens se bydrae daartoe en die prognose daarvan, en ’n opinie uitspreek oor hoe ernstig die situasie werklik is.

Kom luister en gesels gerus saam. Vir kennismaak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

DIE NHN SE DAGSEMINAAR

Ons seminaar sal vanjaar die vorm van ’n dagseminaar aanneem, êrens in of om Pretoria, met die tema: “Die NHN 10 jaar: perspektiewe op wetenskap en religie, samelewing en geskiedenis, toekoms en hoop”. Die afgelope 10 jaar van die NHN se bestaan het ons onsself meesal besig gehou met kritiese ontleding van tradisies en standpunte rondom menswees. Die Netwerk wil vanjaar, met bestekopname en met die oog op die pad vorentoe, rondom drie knooppunte besin: (1) wetenskap en religie, (2) samelewing en geskiedenis, en (3) toekoms en hoop. Alle belangstellendes word genooi om saam te kom nadink oor waardes, ’n betekenisvolle lewensstyl, en sinvolle verwagtinge te midde van ’n veranderende sosio-politieke landskap.

NHN-groete

Johan Talma (nms NHN UK)