Dagga in Suid-Afrika was nog altyd daar, sover die heugenis strek. Dit is niks nuuts nie.

Wat nuut is, is dat die verbode middel onlangs, ná 138 jaar se verbanning, vir private gebruik gewettig is. Die afgelope aantal jare het daar wêreldwyd ’n veranderde sentiment teenoor dagga ontwikkel en is dit in sekere lande en gebiede gewettig. Met die veranderde wettige status in Suid-Afrika, kan plaaslike navorsing nou met erns aangepak word om die medisinale gebruiksmoontlikhede en aanwendings te bepaal.

Maar daar is nog baie vrae en probleme wat beide wetgewing en wetstoepassing betref wat uitgestryk moet word. Soos sake tans staan, mag ‘n persoon slegs ‘n beperkte hoeveelheid van die produk vir eie private gebruik besit en mag niemand daarmee handel dryf nie. Dit mag ook nie in die openbaar of in die teenwoordigheid van kinders of teenstandige volwassenes gebruik word nie.

Dit is dus belangrik dat wetgewing vaartbelyn gemaak moet word en navorsing sodanig moet vorder dat goeie kwaliteitsbeheer van produkte, duidelike gebruiksriglyne en wetstoepassing in plek kan kom.

Sosiale besordheid oor en weerstand teen die gebruik van dagga ten spyt, is dit reeds bekend dat hoë dosisse van marijuana, die soort daggaplante wat die sogenaamde ‘Durban Poison’ genoem word en wat hoë hoeveelhede THC bevat (sien volledige aantekeninge) aanleiding tot psigoses kan gee, terwyl die Cannabidioliede soorte (CBD) as pynmiddel ‘n positiewe effek kan hê op toestande soos epilepsie by kinders, naarheid, gloukoom, slaapsteurnisse, depressie, spierspanning en dies meer.

Phil Steyn is ‘n pas afgetrede apteker met ‘n jare lange belangstelling in chemiese samestellings en die uitwerking van chemikalieë op mekaar. In die tyd was hy ‘n direkteur van die Mediese en Aptekersvereniging van Suid-Afrika en ‘n stigterslid van Ring Apteke. Sy praatjie is gelaai met inligting en wat hy beskou as die lang pad van navorsing, ontginning van nuwe areas van studies en noodsaaklike ondersoeke wat die impliksies van wetgewing betref wat nog voorlê, voor die onsekerheid oor die vraag “Cannabis – engel of duiwel?” beantwoord kan word.