Beste NHN Lid of Belangstellende

Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, sal Sakkie Spangenberg saam met ons besin oor: “Is versoening tussen natuurwetenskap en die Christelike geloof moontlik.”

 Sedert die sewentiende eeu is Christelike teoloë en wetenskaplikes in ’n stryd gewikkel, want die nuwere kennis strook nie mooi met die tradisionele Christelike leerstukke nie. Hierdie leerstukke sluit onder andere in: (1) die bestaan van ’n perfekte skepping; (2) ’n sondeval wat die goeie en perfekte skepping vernietig en dood in die skepping ingedra het; (3) ’n verlossergod wat alles kom herstel het deur aan ’n kruis te sterf en weer uit die dood op te staan; (4) ’n tweede koms van die verlossergod waartydens die skeppping finaal tot sy perfekte toestand herstel sal word.

Die lesing sal hierdie probleem kortliks bespreek en na enkele antwoorde op die vraag kyk – onder andere Jaap Durand se onlangse boek Evolusie, Wetenskap en Geloof (2013).

Kom luister en gesels gerus saam oor hierdie insiggewende onderwerp. Vir kennis maak en saamkuier, drink ons vanaf 09:00 tee.

 

Let wel:

Indien jy lanklaas die byeenkoms bygewoon het: die enigste toegang tot die Ouditorium is vanuit 2e Straat. Diegene wat van New Road vanaf die N1 kom en dan in 16e Straat regs draai, moet VOOR Alexandraweg se verkeerslig REGS in 2e Straat draai.

NHN-groete

Johan Talma (nms NHN UK)