Met hierdie woorde kondig Don Roos die tema van sy praatjie aan, buk dan ongeërg agter die podium en tree na vore met ‘n rooi blom agter sy regteroor.

Al wat hoorbaar is, is enkele giggels uit die gehoor. Met gebare bied hy die rooi blom aan die gehoor, kyk die mense in die oë en kies dan ‘n enkeling naby aan hom om die blom met ‘n lae buiging aan te bied.

Wat ‘sê’ hy alles? Daar is nie woorde gebruik nie, maar wat is alles gekommunikeer? Watter emosies is ontlok? Wat is die gesindheid wat hy ïllustreer?

Die waarde van oop en eerlike kommunikasie – in ‘n dekade van fopnuus en misleiding – kan nie genoeg beklemtoon word nie. Daarom is dit belangrik om dit in die ope te bring, hier in die veilige omgewing van die NHN.

Miskien is dit veral nou belangrik, hier waar alle Suid-Afrikaners die gespanne atmosfeer van vóórverkiesing-polarisasie in ons gedifferensieerde samelewing ervaar. Veral nou het ons nodig om oor verhoudings en gesindhede te besin.

Maar dit blyk al moeiliker te raak vir mense om mekaar te vind, om ‘af te buk’ soos Don en ‘op gelyke vlak’ te kommunikeer. Van ‘gelykheid’ gepraat, deesdae klink gesprekke oor gelyke kanse alte dikwels na ‘n geredekawel in vreemde tale.

Ons spreker Don Roos hou van mense. Hy ken die kuns om te kommunikeer. Dit het hy goed bemeester in sy lang loopbaan in die onderwys. Hy glo, soos tóé, in die krag van stories; en met raseriges praat hy net sagter, totdat almal saam luister.

Sy voorbeelde versamel hy op voetsoolvlak. Sy aanslag dra die subtiele tinte van humor.

Hy kyk mens in die oë en luister as jy praat. Sy reaksies is gehul in sensitiwiteit, gefokus op wat positief en mooi is en alle elemente van die gesprek is gevestig in die beginsels van verantwoordelikheid en sensitiwiteit. Hier wys hy in die besonder op die rol van woorde, woordkeuse en -inhoud.

En deurgaans lê hy klem op die krag van respek. Of mense saamstem of van mening verskil, maak nie saak nie; respek verleen egtheid aan spraak, aan lyftaal en aanraking… en die integriteit van die boodskap.
Deurlopend in sy aanbieding illustreer hy met eenvoudige grafika sekere basiese beginsels wat die effektiewe oordrag van die boodskap en gesindheid moontlik maak.