Deur: PIETER BOTHA

Datum : So 14 Okt 12
Humanisme en ’n humanistiese lewensuitkyk
Prof Pieter Botha
Wie is die humaniste? Wat is nou eintlik humanisties? ’n Filosofie? ’n Akademiese dissipline? ’n Wêreldse wetenskap? Of dalk net nog ’n godsdiens?
Humanisme het te doen met ’n ingesteldheid: mense is verantwoordelik vir wat gebeur. ’n Meer vrye en meer gelukkiger samelewing kan net gebeur deur ons verstand te gebruik. En, nie heeltemal vreemd nie, is daar selfs meer as net raakvlakke tussen spirituele en humanistiese perspektiewe.
In hierdie aanbieding sal ’n kort oorsig bied oor die humanistiese tradisie; ’n bespreking van die reaksies teen en wanopvattings oor humanisme en ook ’n inleiding gee tot wat rasionele moraliteit behels.