Deur: AYDIN INAL

Datum : So 04 Des 11
Hierdie geleentheid sal die heel eerste wees waar die NHN aan ’n inter-religieuse gesprek gaan deelneem! Mnr Inal sal in sy praatjie fokus op die ontstaan en ontwikkeling van die Gulen Movement en waarom die Turquoise Harmony Institute daarby ge-affilieer is.

Die Gulen Movement het aanvanklik begin as ‘n geloofsgebaseerde inisiatief in Turkye. Dit het ontwikkel in ‘n opvoedkundige aksie en word tans die Hizmet (ultruïstiese diens ter will van algemene welsyn) Movement genoem word, wat dialoog en verdraagsaam-heid in Turkye en oor die wêreld heen promoveer.

Die Turquoise Harmony Institute (http://www.turquoise.org.za/ ) is in 2006 gestig as die Interfaith Foundation of South Africa. Die instituut be-ywer hom vir die ontwikkeling van beter verhoudinge tussen verskillende geloofs- en kulturele tradisies en al hul aktiwiteite is gerig daarop om kritiese denke en analise, wat alle fasette van mense se lewens raak, te stimuleer.