Beskikbare DVD’s

Naam van aanbieding, Aanbieder, Datum, Aantal
ERVARINGS VAN DIE EERSTE SUID-AFRIKAANSE
ANTARKTIESE EKSPEDISIE 1959 TOT VROEG 1961
CHRIS DE WEERDT
6 Julie 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

MORALITEIT EN RELIGIE
FRANÇOIS DURAND
22 Junie 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

KAN SA ‘N MODERNE LAND WORD? – DIE ROL
VAN SOSIALE KAPITAAL
JP LANDMANN
8 Junie 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE RELIGIEUSE TONEEL VERANDER: DIE
OPKOMS VAN “PROGRESSIEWE CHRISTENSKAP”
JOHANN BASSON
25 Mei 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

‘N SESDE UITWISSING OP DIE AARDE?
GERRIT GENIS
11 Mei 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

NA SY BEELD HET HY HOM GESKAPE
FRANÇOIS DURAND
13 April 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

JUNG EN DIE THOMAS EVANGELIE
PIET MULLER
30 Maart 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE NEANDERDALLERS – ONS NAASTE FAMILIE?
JAN VILJOEN
16 Maart 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

RESPEK VIR DIE LEWE
PIETER BOTHA
2 Maart 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WIE (S)LAG DIE LAASTE? ’N BLIK OP DIE
OFFER VAN ISAK
CHRISTO LOMBAARD
16 Februarie 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

KAN NATUURWETENSKAP EN CHRISTELIKE
GODSDIENS VERSOEN WORD?
SAKKIE SPANGENBERG
2 Februarie 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

ELKE KEER AS DIE WÊRELD VERGAAN
HANSIE WOLMARANS
19 Januarie 2014

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

KAN ONS NOG VAN LEWE NA DIE DOOD PRAAT?
PIET MULLER
Okt/Nov 2006

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WAAR KOM DIE BYBELSE IDEES OOR LEWE NA
DIE DOOD VANDAAN?
PIETER CRAFFERT
Okt/Nov 2006

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

HET DIE MENS ‘N (ONSTERFLIKE) SIEL?
JACQUES KRIEL
Okt/Nov 2006

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

SUID AFRIKA – SIEK OF GESOND?
ANTHONI VAN NIEUWKERK
10 November 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE ERNSTIGE UITDAGING VAN ARMOEDE EN ONS
JOODS-CHRISTELIKE TRADISIE
EBEN SCHEFFLER
13 Oktober 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE SAMELEWING EN SEKSUELE ORIËNTASIE
MARIETJIE VAN LOGGERENBERG
29 September 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

‘N SAMELEWING SONDER GODSDIENS?
HANNELI BENDEMAN
15 September 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

NHN – WEESGERUS 7 – WAT BEHELS ‘N GOEIE
LEWE? – DVD 3 – ‘N GOEIE LEWE
PIETER BOTHA
1 September 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

NHN – WEESGERUS 7 – WAT BEHELS ‘N GOEIE
LEWE? – DVD 2 – VERANDER JOUSELF
PIETER BOTHA
31 Augustus 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

NHN – WEESGERUS 7 – WAT BEHELS ‘N GOEIE
LEWE? – DVD 1 – ’N WAARDEVOLLE LEWE (A LIFE WELL-LIVED)
PIETER BOTHA
31 Augustus 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

MIERE EN MENSE
HENNIE VIVIERS
4 Augustus 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

UIT ‘N POSTMODERNE HOEK: HOE GESELS ONS
MET TRADISIONELE CHRISTENE?
DIRK KOTZE / MARIETJIE VAN LOGGERENBERG
21 Julie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

EN WAT DAN NOU VAN AL DIE DOOIE GODE? ‘N
IDEE EN ‘N VELDVERSLAG
PETRUS DE KOCK
7 Julie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE DRIE VERLORE SLEUTELS VAN DIE
CHRISTENDOM
PIET ODENDAAL
23 Junie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

BYBELVERTALINGS: WAAROM DIE VERSKILLE
JOHAN BRINK
19 Mei 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE GESKIEDENIS VAN LINA SPIES – ‘N
GEWYSIGDE PERSPEKTIEF VAN JESUS, DIE CHRISTENDOM EN JUDAÏSME
LINA SPIES
5 Oktober 2008

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

OM DIE BYBEL ANDERS TE LEES
GERRIE SNYMAN
13 Januarie 2008

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

SKEPPINGSVERHALE
PEET VAN DYK
10 Junie 2007

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

OOPKOP OOR HERNUBARE ENERGIE IN DIE
WÊRELD
DIETER HOLM
21 April 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

THOMAS, PETRUS, FILIPPUS, TEKLA, ANNA,
MARIA … EN NOG TALLE ANDER: ’N OORSIG VAN DIE NUWE-TESTAMENTIESE
APOKRIEWE
PIETER BOTHA
7 April 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE AANLOOP EN AFLOOP VAN ’N PROJEK OM
DIE “EBO-4” SE OORSKOTTE UIT ANGOLA NA SUID-AFRIKA TERUG TE BRING
WILLEM BOSHOFF
24 Maart 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WELVAART SONDER GROEI: EKONOMIE VIR ‘N
EINDIGE PLANEET
JOHANN BASSON
10 Maart 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DOMINEE, LOS MY LYF UIT!
JOHANNES VORSTER
24 Februarie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE VLOEK VAN PROMETHEUS
FRANCOIS DURAND
10 Februarie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

’N KORT GESKIEDENIS VAN DIE DUIWEL
SAKKIE SPANGENBERG
27 Januarie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIT KOM VAN VER AF – MITOLOGIESE
VOETSPORE IN DIE BYBEL
BEN BARNARD
13 Januarie 2013

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE NAR: UNIVERSELE ARGETIPE VAN WYSHEID,
DEERNIS, SALIGHEID EN TRANSENDENSIE
DEON VAN ZYL
25 November 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WAAROM GLO MENSE IN GOD(E)/BONATUURLIKE
AGENTE?
HANSIE WOLMARANS
11 November 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

AAN WIE BEHOORT DIE “HEILIGE LAND”?
SAKKIE SPANGENBERG
28 Oktober 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

HUMANISME EN ’N HUMANISTIESE LEWENSUITKYK
PIETER BOTHA
14 Oktober 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

RASSISME IN “MOERMEKAARLAND”
WILHELM JORDAAN
15 November 2009

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

SOEKE NA ‘N EIETYDSE SPIRITUALITEIT –
SPIRITUALITEIT – SENTRUM VIR EIETYDSE SPIRITUALITEIT – PRETORIA
ABEL PIENAAR EN ANDER
31 Oktober 2009

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE EVOLUSIELEER OP SKOOL GEDURENDE DIE
APARTHEIDSJARE
JURIE VAN DEN HEEVER
9 Maart 2009

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE NUUTSTE ARGEOLOGIESE BEVINDINGS IN
ISRAEL: HELP DIT OM DIE BYBEL BETER TE VERSTAAN OF NIE?
COENIE SCHEEPERS
30 September 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE VERBAND TUSSEN GELOOFSOORTUIGINGS EN
KENNIS
KAREN VAN DER MERWE
9 September 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 6 – NHN SEMINAAR – DIE
HISTORISITEIT VAN WAARDES
WILLEM LANDMAN
25 Augustus 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 6 – NHN SEMINAAR – PERSONAL
OPERATING PHILOSOPHY
PRAVEEN NAIDOO
25 Augustus 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 6 – NHN SEMINAAR – WAARDES EN
DIE UNIEKHEID VAN DIE MENS
WILLEM LANDMAN
25 Augustus 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

VARIASIES ONDER DIE VROEË CHRISTENE
PIETER BOTHA
29 Julie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

BEROEP AS ARGETIPE: OER-INSTINKTIEWE
DRYFKRAG OF SPIRITUELE ROEPING?
DEON VAN ZYL
15 Juie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE SKA (SQUARE KILOMETER ARRAY)
GERRIT GENIS
1 Julie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

KAPITALISME ONDER BELEG SOOS NOG NOOIT
VAN TE VORE NIE – ‘N ERA MOONTLIK AAN SY EINDE?
DAWIE KLOPPER
17 Junie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

VANUIT DIE BESETTE PALESTYNSE GEBIED: ‘N
PERSOONLIKE VERTELLING
MARTIE MOMBERG
10 Junie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

BALANS – DIE MIDDELGROND
TUSSEN GELUK EN SUKSES
LOUIS FOURIE
3 Junie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE DEURWERKING VAN DENKPATRONE VAN DIE
TRADISIONELE AFRIKA-KULTUUR IN DIE 21STE EEU
ATTIE VAN NIEKERK
20 Mei 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DNS – DIE BEPALENDE FAKTOR
JAN VILJOEN
28 Maart 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

BOEDDHISME IN ‘N NEUTEDOP
JOHAN BOOYSE
14 Maart 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

GROEI DEUR VERHOUDINGS TOT VOLWASSENHEID
RINA VENTER
31 Januarie 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

KAN/MAG ONS ‘N NUWE MEESTERNARRATIEF MET
‘N NUWE VERKLARINGSKAPASITEIT DAARSTEL?
IZAK DU PLESSIS
6 Mei 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE RELATIVERING VAN MENSWEES
PIET CROUCAMP
1 April 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

NUWE HERVORMING – NET MAAR ‘N
GODSDIENSDING?
SAKKIE SPANGENBERG
1 April 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE MENSLIKE BREIN: INSTINK EN
AANGELEERDE GEDRAG
CHRIS STEINMAN
18 Maart 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

BUDDHA, GOD AND THE BIG
QUESTIONS
MICHEL CLASQUIN-JOHNSON
4 March 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE EFFEK VAN MENSLIKE AKTIWITEITE OP
GESONDHEID, DIE AARDE EN HEMEL. SKEP ONS ONS EIE HEL? – DEEL 2
CHRIS ALBERTYN
22 Jan / 19 Feb 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE SOEKE NA GELUK IS ‘N LOKVAL!
ANTOINETTE EHMKE
5 Februarie 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE EFFEK VAN MENSLIKE AKTIWITEITE OP
GESONDHEID, DIE AARDE EN HEMEL. SKEP ONS ONS EIE HEL? – Deel 1
JOHAN SCHOEMAN
22 Jan / 19 Feb 2012

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

GULEN MOVEMENT, INTERFAITH DIALOGUE &
TURQUOISE HARMONY INSTITUTE
AYDIN INAL
4 Desember 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

ONS PLEK OP AARDE
ANTHONI VAN NIEUWKERK
20 November 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

KAN WURMS VLIEG? LEWE IN DIE
TRANSFORMASIE-SPASIE
FRITZ HÖLSCHER
6 November 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE RED VAN REËNWOUDE – MY DIENS AAN GOD
CHRIS MARAIS
23 Oktober 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

SELFBEDROG OFTEWEL SELFKRITIEK EN
VOLWASSENHEID
PIETER BOTHA
9 Mei 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

SOEKE NA ‘N EIETYDSE SPIRITUALITEIT –
SENTRUM VIR EIETYDSE SPIRITUALITEIT – KAAPSTAD
ABEL PIENAAR EN ANDER
17 April 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

‘N RAAMWERK VIR REKONSTRUKSIE
HEIN REITMAN
11 April 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

IS DROME BETEKENISVOLLE BOODSKAPPE VAN
DIE NAG?
DEON VAN ZYL
9 Oktober 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

AGTER DIE SOMBER GORDYN : ‘N ONTHULLENDE
STUDIE OOR DIE VERGETE GESKIEDENIS VAN DIE AFRIKAANSE SPIRITISME
JOHANNES DE VILLIERS
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
WEESGERUS 5 – NHN SEMINAAR –
GROEPBESPREKING
ALMAL
27 Augustus 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 5 – NHN SEMINAAR
– DIE BELLIGGAAMDE BREIN : IMPLIKASIES VIR RELIGIE & GEDRAG
FREDDIE GOUS
27 Augustus 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 5 – NHN SEMINAAR – GODE, GEESTE
EN GELOOFSGENESERS
PIETER CRAFFERT
27 Augustus 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 5 – NHN SEMINAAR – JY EN JOU
BREIN – ‘N FISIOLOGIESE FUNDERING VIR GELOOFSOORTUIGINGS
CHRIS STEINMAN
27 Augustus 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

THE CHANGING PRESENTATION OF TRAUMA
THROUGH THE AGES
ELAINE BING
14 Augustus 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE RELEVANSIE VAN JESUS SE GODSDIENS
VANDAG
EBEN SCHEFFLER
19 Junie 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

OOP RELIGIEUSE GESPREK
PIETER CRAFFERT
5 Junie 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

FACING DEATH
CHRIS MARAIS
22 Mei 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

EIETYDSE OPLOSSINGS VIR PAULUS SE
PROBLEEM
ANTOINETTE EHMKE
8 Mei 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE ETIEK VAN DOOD MET MEDIESE BYSTAND
WILLEM LANDMAN
10 April 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

SUID-AFRIKA EN DIE TOEKOMS: WAT LÊ VOOR?
ANTHONI VAN NIEUWKERK
20 Junie 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

MEANING IN LIFE: WHAT DOES GOD HAVE TO DO
WITH IT?
THADDEUS METZ
6 Junie 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

PERSPEKTIEWE OP HEDENDAAGSE
GRENSDEURGANGE VIR DIE TRANSENDENTE IN DIE TEOLOGIE, FILOSOFIE EN
NATUURWETENSKAPPE
CORNEL DU TOIT
22 Mei 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

RONDOM AFRIKA IN 180 DAE
STANLEY VAN DEN HEEVER
27 Maart 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

OOR NAPRATERS EN VRYDENKERS
HANSIE WOLMARANS
13 Maart 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

POST-MODERNE GODSDIENS,
KRITIEK EN SEKULARISME
DE LA REY MARAIS
27 Februarie 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE MENS IS ‘N (SELFBEWUSTE) GROOTAAP –
OOR DIE AARD EN EVOLUSIE VAN BEWUSSYN
JACQUES KRIEL
13 Februarie 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DRIE PERSPEKTIEWE OP DIE ONTSTAAN, GROEI
& TOEKOMS VAN DIE NHN
SAKKIE SPANGENBERG, PIETER BOTHA, PIETER
CRAFFERT
30 Januarie 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

RIGTINGWYSERS VIR ‘N NUWE AARDE EN ‘N
NUWE LEWE AAN DIE HAND VAN ECKHARDT TOLLE SE INSIGTE
PIERRE MALAN
16 Januarie 2011

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE VREDEFORT-KRATER
KOBUS VAN RENSBURG
21 November 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE JESUS SEMINAAR – 25 JAAR
SAKKIE SPANGENBERG
7 November 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE ONTSTAAN VAN DIE VROEË CHRISTENDOM
PIETER BOTHA
24 Oktober 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE GOUE VERHOUDING
JAN VILJOEN
10 Oktober 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

WEESGERUS 4 – NHN SEMINAAR – VERSKEIE
ONDERWERPE
FREEK ROBINSON, PETRUS DE KOCK, SAKKIE
SPANGENBERG
20-22 Augustus 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

’N TEOLOGIE VAN MOOIHEID
PIETER BOTHA
15 Augustus 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

DIE IMPAK VAN DIE NUWE BREINNAVORSING OP
ONS LEWENS
HANNIE BELSTEN
1 Augustus 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

RELIGIE, HANDEL EN DIE HERKOMS VAN
INHEEMSE VOLKE IN SUIDER-AFRIKA
FRANCOIS DURAND
18 Julie 2010

-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

U besonderhede

indien u will bestel
  Naam:
  Epos:
  Stad:
  Telefoon / Sel nommer:
  Faks:
  Waar het u van ons gehoor?:
  Addres waarheen DVD gestuur moet word en instruksies of vrae

Kontak Form nog nie beskikbaar nie…