Deur: Dr Francois Durand

Datum : So 10 Feb 13

Volgens die Klassieke Grieke het die Titaan Prometheus vuur van die Olimpiërs gesteel en dit aan die mensdom gegee. Met hierdie daad het hy hulle van ondergang gered en was hy die grondlegger van die beskawing. Hy was deur Zeus hiervoor gestraf wat hom aan ‘n klip vasgeketting het sodat ‘n arend aanhoudend sy lewer kon uitskeur wat dan omdat hy goddelik was, weer teruggegroei het.

Francois gaan hierdie legende en soortgelykes uit die Semitiese en Noorse verhaleskat as agtergrond gebruik waarteenoor die ontstellende verhaal van die mens en sy werke gaan afspeel. Tegnologie, wat ook nie sonder vuur kon ontwikkel nie, is sekerlik ‘n skepping van die mens. Sonder tegnologie sou die mens uitsterf. Tegnologie is die dryfveer van kultuur waaraan die mens en sy ontwikkelingspyl gemeet word.
Daar sal veral gekyk word na die spanning tussen kultuur en natuur, met die vraag: waar is die gode – in die natuur of kultuur? Sou die mens enigsins kultureel kon ontwikkel tot op ‘n vlak om religie te beoefen sonder tegnologie? Aan wie se voete moet ons dus die blaam vir die vernietiging van die natuur lê?