Deur: GERRIT GENIS
Datum : So 01 Jul 12
Met die toekenning van die SKA (Square Kilometer Array) projek gaan Suid-Afrikaanse wetenskaplikes die geleentheid kry om baanbreker-bydraes te maak tot ons begrip van die ontstaan en ontwikkeling van die heelal en uiteindelik ook ons perspektiewe op ons oerverlede beïnvloed.
Gerrit Genis verskaf agtergrond oor wat die projek behels en gee ‘n oorsig oor die werking van die SKA en die talle gebiede waar wetenskaplikes reuse-bydraes verwag. Laastens gee hy ook ‘n aanduiding hoe dit ons siening van ons plek in die heelal kan/gaan beïnvloed en desnoods verander.