Die begrip “bewussyn” (“consciousness”) word vandag toenemend in verskillende kontekste gebruik, maar dit is nie altyd duidelik wat presies met die begrip bedoel word, of hoe die verskillende gebruike van die begrip verband hou met mekaar en met wetenskaplike bevindings nie.

Hoe ons bewussyn verstaan, het ernstige implikasies vir ons verstaan van die mens en sy/haar plek in die natuur, en dit is noodsaaklik dat sekere vaste bakens vir die gebruik van die term gegee word.

Jacques Kriel probeer om enkele aspekte van vanuit ‘n evolusionêre perspektief te belig wat na sy mening belangrik is in enige diskoers oor hierdie uiters komplekse fenomeen.