Deur: HANSIE WOLMARANS

Datum : So 04 Des 05

Om die historiese Jesus na te vors, is soos om lae en lae verf en vernis van ‘n antieke meubelstuk af te skuur. Dan mag jy vind dat daar selfs strukturele veranderings aan die meubelstuk self aangebring is.

Onder lae van mitologisering, vind ons die oudste voorstelling van Jesus as ‘n wysheidsleraar (Q). Volgens die Griekse Heroïese patroon, is aan Jesus ‘n bo-natuurlike geboorte verskaf, asook wonderwerke, ‘n hellevaart, ‘n opstanding, en ‘n hemelvaart. Uit hierdie proses kan ons aflei dat hoe ons met mekaar saamleef, belangriker is as dogmas.

Daar is geen voorafbepaalde Goddellike plan vir die wêreld of ons lewens nie. Ons het egter die vermoë om self sin te maak van die chaos in en om ons.