Deur: JURIE VAN DEN HEEVER

Datum : So 08 Mrt 09

Onderwysers by sommige skole weier (steeds) om evolusie in wetenskapklasse aan te bied soos deur amptelike beleidsdokumente voorgeskryf word.

Jurie van den Heever sê díe stand teen evolusie is ‘n oorblyfsel van apartheid, wat daarop gemik was om mense as deel van verskillende groepe te klassifiseer. Evolusie is uit die skoolkurrikulum verban as deel van Christelike Nasionale Onderwys. Daar is vandag steeds baie mense en veral onderwysers met bagasie – dáárdie soort bagasie – wat ‘n skadu gooi oor evolusie.”

Van den Heever sê die nalatenskap van apartheid, toe politiek mense se godsdiens beïnvloed het, het vandag steeds ‘n invloed in onderrig.

Die Nederduits Gereformeerde kerk het ontwikkel tot ‘n Volkskerk, met ander woorde, die Volkskerk is beïnvloed deur die politiek van die dag. Die kerk beïnvloed nie die politiek nie… dit het ‘n omgekeerde situasie geword as gevolg van politieke konnotasies.

Jurie dui aan hoe fundamentalisme sedert die die volksplanting Suid-Afrikaners se siening jeens evolusie bepaal het sodat sekere gemeenskappe en kerke evolusie steeds met agterdog bejeën.