In die eerste aanbieding in ’n reeks oor die effek van mense se aktiwiteite op gesondheid, die aarde en hemel sal Johan Schoeman spesifiek beroepsgesondheid dek.
Hy sal die volgende aspekte aanraak:

 • Inleidend (atmosfeer, ekologie, beroepsgesondheid en -veiligheid en die algemene opvatting daaroor)
 • Beroepsgesondheid en -veiligheid (wetgewing, die ongevallekommissaris, statistiek, finansiële kostes)
 • Gevallestudies (beskermende toerustig is nie effektief nie tensy dit bewys kan word; koolstofmonoksied en hartaanvalle; binnenshuise lugkwaliteit en werksproduktiwiteit, ens.).

Hy sal die volgende vrae hanteer:

 • Is lugbesoedeling regtig gevaarlik, of maak ons van ‘n muis ‘n olifant?
 • Hoeveel sterftes kan aan lugbesoedeling toegeskryf word?
 • Is die gevaar van lugbesoedeling enigsins beduidend in die lig van ander gevare soos misdaad, HIV Vigs, padongelukke, ens?
 • Indien mens sou moes kies, wat is die belangrikste: ‘n werk of skoon lug?
 • Is die dra van gesigmaskers nie dalk goedkoper as die biljoene wat ons van die industrie verwag om aan toerusting vir lugsuiwering te bestee nie?
 • Hoe vergelyk mensgemaakte lugbesoedeling met natuurlike lugbesoedeling soos vulkane, veldbrande en die oseane?
 • Wat is die impak van lugsuiwering op lewenskoste?
 • Kan ons dit regtig bekostig?