DIE BELONING VAN TWYFEL IS VERLIGTING

IN PAAIEMENTE
Deur: Dom Petros
Die beloning van twyfel is verligting (in paaiemente) deur Dom Petros
My storie begin met die glinsteringe in Ma en Pa se oog

ek is in ons huis gebore, want ek wou naby my
Ma wees…
Die eenvoud van Oosterse gelowe, van Ma se kant, het seker onbewustelik ‘n invloed gehad. Pa het
geglo in die krag en wonder van die natuur; ook dit het ‘n merk gelaat. Hierdie invloede het op skool,
veral in die atmosfeer van koshuislewe, oënskynlik vervaag; maats, onderwysers, sondagpersoneel en
predikante het oorgeneem. ‘n Senior seun, in die koshuis, kon alle vrae oor Godsdiens beantwoord. Een
van my baie slim vrae was, of almal eers ‘n kans sou kry om van God se woord te hoor voor hulle tot
sterwe kom. Sy alwyse, oombliklike, selfvoldane reaksie was: “Ja, natuurlik…”
Invloede
Van die kragtigste invloede het gekom van skrifge leerdes/teoloë wat ook vrae vra. Vrae oor o.a.
uitverkiesing, erfsonde, maagdelikheid, kruisiging, opstanding, ens.
Hulle het mooi en so eenvoudig die konteks waarin die Skrif gelees moet word aan hierdie oom
verduidelik. Op my vraag waarom God nie
Haar geliefde dogter na die aarde gestuur het om vir my
sondes te sterf nie, was die reaksie eenvoudig, en met ‘n skalkse laggie: “Dit het gebeur in ‘n patriargale
tyd en samelewing.” So het ek geleer van konteks oor tyd en kultuur in die heilige geskrifte. ‘n Aha! oomblikke was my beskore.  Skrywers wat my geraak het, was Charles Darwin, Richard Dawkins, Sam Harris, Stephen Hawking, J. (Kobus) S. Krüger, Flip Schutte, Sakkie Spangenberg en ander by die NHN.
Lewenskrisisse
In ‘n stadium het my werk onsubtiel van my verwag om in ‘n kerk aangeneem en voorgestel te word.
Dit was toe nie so erg nie het oorleef en amper werksbevordering gekry. My geestesgesondheid het
bevordering gekry…
Ons een dogter het by die aanskoue van ‘n pasgeborene gevra: “Is hierdie mooi baba regtig vol sonde?”
Toe het ons almal stil geword, gedink en met groot twyfel gewonder. Wat weet ‘n baba van sonde? In
watter stadium kan sy al begin om keuses te maak om haar “sondige erfenis” uit te leef? Nog ‘n
lewenskrisis in die gesin…
Eendag het ‘n pragtige, gereformeerde predikant vir die gemeente gevra dat dié wat seker is dat hulle
hemel toe gaan moet opstaan. Ons het bly sit, bewus dat vele oë skerp op ons gerig was. Hierdie was ‘n
geloofskrisis van epidemiese proporsies. Daardie dag het die dominee ons familie uit die kerk
uitgepreek. (Hy het die duiwels uitgedryf.)
Mense kon nie verstaan dat ons vrede gevind het toe ons die kerk verlaat het nie. Hulle het gedink ons
voer ‘n GROOT stryd.
Vrae soos die volgende stroom steeds teen ‘n krisisspoed in:

Waarom het God, almagtig en alwetend, mense en Satan geskep om hel toe te gaan?

Waarom gee die goeie Vader vir sommige mense ‘n linkerbrein (logiese brein) wat nie gebruik
word nie?

Watter veranderlikes speel ‘n rol in die ontwikkeling van ‘n heelbrein benadering? Hoe word die
“sagteware” gevorm?

Waarom is ék uitverkies om soo te suffer? Arme ekke.
Rigtinggewende lewenswyshede

“Some people are wise; some are otherwise . ”

Moenie die lewe te ernstig opneem nie; jy sal nooit lewendig daar uitkom nie.

“What other people think of you, is none of your business . ”

Moenie logika in die kerk probeer inbring nie. Mense mag sê: “Don’t confuse me with facts; I
have made up my mind”

Ons mag, by die NHN, ‘n oop gesprek voer, verskil en dink oor die goddelike. Wees dankbaar vir
hierdie forum. Halleluja…
Raad: vind jou eie pad
Wees baie dankbaar as jou vrou en kinders met jou saamstem oor godsdienskwessies; dit is nie almal
beskore nie.
Dit is legitiem om te twyfel. As jy begin om vrae te vra, kan dit ‘n lang proses word ‘n heerlike pad om
met mede twyfelaars te stap. Die beloning is egter verligting wat in heerlike paaiemente kom.
Kom na die NHN om te verskil; en met meelewing te lag oor die lewe.
Wat ‘n voorreg om in die aand, met ‘n heelbrein, na die uitspansel te kyk met sterre in die oë.
Jy sal sonder ophou, in ‘n ander liga, wonder oor die Wonder, al is daar nie antwoorde op al jou
onophoudelike vrae nie…