Willem Semmelink: Die tafelgebed

Aangesien die Covid-19 inperking ons gereelde samekoms verhoed het, is Willem Semmelink se 2017 lesing oor die tafelgebed, op Facebook uitgesaai. Die skakel: https://www.youtube.com/watch?v=SbeZBObRfEo

Algemene jaarvergadering 4 Februarie 2018

Algemene Jaarvergadering (AJV) Johann Basson wat as Tesourier vir die UK optree, het uitgewys dat die NHN se finansiële situasie vir die jaar 1 Januarie tot 31 Desember 2017 gesond is, ofskoon ‘n geringe tekort weerspieël word. Dit is hoofsaaklik te wyte aan...