Deur: Hein Reitmann
Datum : So 05 Mei 13

Van al die geskrifte wat mense kan lees, is daar baie mense wat hulle vrywillig tot net die Bybel beperk.
Van al die mense en organisasies waarmee jy kan assosieer, is daar baie mense wat hulleself vrywillig tot net die kerk beperk.
Hoe verklaar mens hierdie Bybel-beheptheid en Kerk-beheptheid?

Hein sal probeer hierdie problematiek konkreet maak met ‘n histories-kritiese beskouing van ‘Die Evangelie volgens Loader[i]’. Prof louder skryf onder andere: ‘A number of the people to whom I feel closest are either just in or just out of the Church. I think it is a major tragedy that more and more people who are genuinely on the side of Jesus in what matters most find no room in the Church.’ (p. 34).
[i] Emeritus Professor van die Murdoch Universiteit, predikant in die Uniting Kerk in Australia.