Begeleiding en Spesiale seremonies

 

Tradisioneel vervul die kerk ‘n baie belangrike rol wanneer mense krisisse en/of belangrike lewensoorgange beleef.  Dis egters heeltemal moontlik om belangrike gebeurtenisse op ‘n eietydse manier te beplan en sinryk te vier. Die NHN is nie ‘n kerk nie, maar met ons beskikbare kundigheid en vaardigheid help ons graag met die volgende:

  • Viering van nuwe lewe
  • Huwelikseremonies
  • Lewensoorgange
  • Afskeid van lewe

 

Dekonstruksie

‘n Mens kan baie swaar kry wanneer die godsdienstige verwysingsraamwerk waarmee jy grootgeword het, in duie stort. Ons kan luister en verstaan en jou verwys na hulpbronne wat jou kan help om jou eie nuwe pad oop te kap.

Persoonlike krisisse

Traumatiese ervarings, egskeiding, diagnosering van ‘n ernstige siekte… ons kan jou verwys na professionele terapeute wat self ‘n eietydse denkraamwerk aanhang en by wie jy waarskynlik meer aanklank sal vind as by iemand wat vanuit ‘n tradisionele godsdienstige benadering werk.

Sterwensbegeleiding

Ons sal graag ondersteuning bied as jy of een van jou geliefdes weet dat hulle nie meer lank gaan lewe nie. Ons is nie voorskriftelik oor hoe enige iemand “behoort” te dink oor lewe of dood nie.

 

Navraag

8 + 13 =