“Ek het …. gesien, … gehoor, … ter harte geneem. Daarom stuur ek jou …”

Daar is plekke in hierdie wêreld wat nie hier of daar is nie, nie bo of onder nie, nie werklik of denkbeeldig nie. Dit is tussen-in plekke wat jy moeilik vind, en moeilik by kan bly, soos in die woestyn by ‘n doringbos wat brand en nie uitbrand nie. Dit is hier waar dinge gebeur, vreemde dinge, buitengewone dinge, kreatiewe dinge. Jy leer goeters wat jy op geen ander plek kan uitvind nie—soos hoe God is, en wat jy is, en wat jy met jou lewe moet doen.

Miskien was jy ook al by só ‘n fase in jou lewe, dat jy jou boeke moet afsluit, of op ‘n nuwe paadjie moet loop waar daar nog nie eers ‘n pad is nie. Skielik val verlede, en hede en toekoms vir jou in perspektief. Jy staan voor jou Rubicon, jou Waterloo. En hier, in Eksodus 3:1-10 is Moses s’n vir ons opgeteken. Groot vrae kom hier aan die orde: Wat is jy besig om met jou lewe te maak? Wat soek jy agter die skape, Moses?