Deur: LOUIS FOURIE
Datum : So 03 Jun 12
Balans – die middelgrond tussen geluk en sukses
Talentvolle mense is ooropgelei in sukses en onderafgerig in geluk. Dit is daarom nie verrassend dat soveel mense uiteindelik die slagoffers van hulle eie eksterne telkaarte word nie. Hulle soeke na balans is grootliks beperk tot ‘n tydafweging tussen werk en huis, tussen ‘n lang agenda van openbare pligte en ‘n oomblik se asemskep. Wat hulle eintlik na smag, is ‘n bloudruk vir ‘n geintegreerde lewe. Hulle is op soek na ‘n stemvurk om ‘n indrukwekkende klavier se vals note in te stel. Die oplossing is eenvoudig – maar dit begin by selfrespek en selfondersoek, die wegspringpunt waar die meeste talentvolle mense bly vassteek.
Louis is ‘n ekonoom wat vir tien jaar vir die United Bouvereniging en Boland Bank gewerk het. Hy was een van die eerste wenners van die SA Ekonoom van die Jaar Kompetisie en een van die stigters van Citadel, die waardebellegingshuis wat later deur Peregrine Holdings oorgeneem is. Hy was die uitvoerende voorsitter van die twee besighede vir 12 jaar.
Na sy uittrede uit die korporatiewe wereld in 2006 het hy ‘n klein konsultasiebesigheid met die naam van The Logic Filter (www.thelogicfilter.com) begin. Hier tree hy as mentor op vir talentvolle professionele mense met tien en meer jaar beroepsondervinding om hulle te help om balans te kry tussen die eise van ‘n dinamiese loopbaan en persoonlike geluk. Louis meld dat hierdie program op sy eie ondervinding en waarnemings as ekonoom, finansiele adviseur en besigheidsman gebaseer is, asook die belangrike dinge wat hy van groot denkers op die gebied geleer het insluit.