NHN: Voorsittersverslag 2017

VERSLAG VAN DIE NHN SE AKTIWITEITE IN 2017 OORSIG VAN DIE JAAR Die afgelope jaar was in die breë gesien suksesvol vir die NHN. Die Uitvoerende Komitee (UK) het weereens ‘n verskeidenheid van aktiwiteite deurgevoer en hierdie is ‘n verslag van daardie aktiwiteite...

Algemene jaarvergadering 4 Februarie 2018

Algemene Jaarvergadering (AJV) Johann Basson wat as Tesourier vir die UK optree, het uitgewys dat die NHN se finansiële situasie vir die jaar 1 Januarie tot 31 Desember 2017 gesond is, ofskoon ‘n geringe tekort weerspieël word. Dit is hoofsaaklik te wyte aan...

Dr Don Roos: Die mens as sosiale wese

MR Byeenkoms: 6 Augustus 2017 “Wat is die mens?” Om oor die die misterie van menswees na te dink, kan interessante definisies oplewer. Gewoonlik begin enige nadenke by die fisiologiese en hoe dit van ander soogdiere verskil. Pogings van navorsers om ‘n volledige...