Deur: SAKKIE SPANGENBERG

Datum : So 28 Okt 12

Telkens wanneer daar konflik in Israel/Palestina uitbreek en daar kritiek uitgespreek word op die Israeli’s se handelinge, wys Christene daarop dat die land aan die Jode beloof is en dat die Palestyne die feit moet aanvaar. Soms argumenteer hulle dat die Palestyne die uitlokkers en aanvallers is en dat die Israeli’s bloot uit selfverdediging optree. Die Israeli’s se handelinge is altyd regverdig en bo verdenking – self die bou van die magtige muur om die Palestyne in die Wesoewer af te sluit, word geregverdig met die redenasie dat die Israeli’s slegs uit selfverdediging optree. Die menseregtevergrype word eenvoudig oor die hoof gesien.
Die lesing gaan kortliks die geskiedenis van die land vóór 1948 bekyk, daarna aandag gee aan hoe die Sioniste die land in 1948 ingepalm en die Palestyne met mag en geweld ontwortel en van hul land en eiendom beroof het. Die lesing sal ook die landsbeloftes wat in die Ou Testament voorkom, bespreek; die gebeure tydens die Tweede Wêreldoorlog (die “Holocaust”) in oënskou neem, en laastens die VSA se pro-Israel-beleid en -handelinge beoordeel.