Die onderwerp is Nichiren Boeddhisme (oftewel "Latter Day Buddhism"). Shakyamuni Buddha het vir 50 jaar lank sowat 54 000 sutras (mondelinge leringe) met sy volgelinge gedeel. Net voor sy dood het hy op die Lotus Sutra gefokus en dit as sy vernaamste lering...