Samelewing

 

Mense wat met die NHN assosieer, beskou hulleself dikwels as “andersdenkend” of “vrydenkend”, en beleef hulleself dikwels as randfigure ten opsigte van die hoofstroom. Maar ons bevind ons steeds midde-in die kulturele, ekonomiese en politieke milieu van Suid-Afrika. Op die Samelewing-bladsy van die webwerf poog ons om ‘n verskeidenheid van artikels uit verskeie bronne te bied met perspektiewe oor verskillende invloede uit die verlede en hede. Ons kyk hoe die aspekte op ons land inspeel en hoe die inligting ons kan help om onsself te posisioneer om sinvol deel te neem aan die ontvouende toekoms van ons komplekse land en samelewing.

Neem Asseblief Deel Aan Die Proses!

 

Stuur ‘n artikel vir plasing op die Samelewing-bladsy na Babs Basson by babsbasson@gmail.com
Lewer kommentaar op die artikels wat reeds hier verskyn.
Begin ‘n gesprek op ons Facebook blad.

Artikels

Midrandbyeenkoms: Sondag 8 Julie 2018 Prof Francois A. Engelbrecht oor: “Projeksies van klimaatsverandering in Afrika en die wêreld – hoe vandag se besluite die toekoms bepaal.”

Vir lewensveranderende besluite is opleiding en betroubare inligting onontbeerlik. Wat klimaatsveranderinge en die mens se impak op aardverwarming betref, is daar omtrent soveel menings as samesweringsteorieë in omloop. Vir verantwoordelike besluitneming is dus ‘n...

MR byeenkoms Sondag 8 Julie 2018 Prof Pieter Botha oor: “Hoekom onthou en bewaar ons? Gedagtes na aanleiding van ‘n besoek aan die Boston Museum of Fine Arts”

'n Onlangse besoek aan die Boston Museum of Fine Arts het my laat wonder oor die waarde van sulke instellings. Gegewe dat museums ’n besondere aspek van mens se geskiedenis, tradisies en kultuur verteenwoordig, is die verbysterende agteruitgang en minagting van...

NHN-Welwillendheidsaksie (WWA)

Ons het reeds aansienlike geldelike bydraes vir die WWA ontvang, waarvoor groot waardering uitgespreek is. Dit onderskryf ons missie met hierdie aksie. Daar word nie slegs finansiële steun benodig nie, maar ons vra ook hulp van mense met kundigheid, soos mediese- of...