Samelewing

 

Mense wat met die NHN assosieer, beskou hulleself dikwels as “andersdenkend” of “vrydenkend”, en beleef hulleself dikwels as randfigure ten opsigte van die hoofstroom. Maar ons bevind ons steeds midde-in die kulturele, ekonomiese en politieke milieu van Suid-Afrika. Op die Samelewing-bladsy van die webwerf poog ons om ‘n verskeidenheid van artikels uit verskeie bronne te bied met perspektiewe oor verskillende invloede uit die verlede en hede. Ons kyk hoe die aspekte op ons land inspeel en hoe die inligting ons kan help om onsself te posisioneer om sinvol deel te neem aan die ontvouende toekoms van ons komplekse land en samelewing.

Neem Asseblief Deel Aan Die Proses!

 

Stuur ‘n artikel vir plasing op die Samelewing-bladsy na Babs Basson by babsbasson@gmail.com
Lewer kommentaar op die artikels wat reeds hier verskyn.
Begin ‘n gesprek op ons Facebook blad.

Artikels